Videospot

Zpracování reklamního sdělení formou videa. Úspěšný videospot je závislý na profesionálním zpracování a hlavně na poutavém příběhu. Většinou se prezentuje přímo produkt, který chce firma (e-shop) nabídnout svým zákazníkům, nebo se buduje obecné povědomí o značce. Videospot lze poté použít jako Pre-roll, Mid-roll, Post-roll.

Související pojmy: