Přejít na obsah

#Krátké zprávy

(Stránka 2)16. srpna 2023

Už je to deset let, co nám hlásíte chyby přímo na webu. K oslavě letošního výročí jsme prostředí pro hlášení chyb vylepšili a celkově zjednodušili.


3. srpna 2023

Na webu a v mobilní aplikaci najdete nové snímky Panoramy 2023, na kterých jsme tentokrát zachytili hlavně východní část republiky. Letošní snímkování v ulicích ale nekončí a my už zpracováváme další nasnímané kilometry.


27. července 2023

Představujeme vylepšené turistické značení v zahraničí. Například v Itálii vás povedou číselná označení, po evropských svatojakubských cestách pak tradiční mušle hřebenatka.


13. července 2023

Na Mapách teď najdete letecké snímky Německa, Francie a Slovinska v ještě lepším rozlišení. Podívejte se třeba na výstaviště ve Frankfurtu nad Mohanem, zámek ve Fontainebleau nebo jezero Bled.


4. července 2023

V turistické mapě teď najdete nové značení ferrat i jejich obtížnosti. Snadno tak zhodnotíte, jaká trasa je ve vašich silách.


28. června 2023

Aktualizovali jsme letecké snímky ze západu Čech. Doporučujeme se zaletět podívat třeba na dokončenou dostavbu Mariánského Týnce, pokračování D6, nebo polygon u Sokolova.

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí