Přejít na obsah

#Krátké zprávy

(Stránka 2)Marek Suchý 18. dubna 2024

V galerii zvoleného místa nově najdete i fotografie ze souvisejících recenzí, takže uvidíte co ostatní uživatele nejvíce zaujalo, nebo naopak odradilo.


Marek Suchý 12. dubna 2024

Nově v Mapách najdete několik možností řazení míst v Moje Mapy. Ať už podle abecedy nebo data přidání. V aplikaci je pak navíc lze řadit dle vzdálenosti od vás.


Marek Suchý 26. března 2024

Aktualizovali jsme prostředí výběru map. U každého druhu mapy si můžete také zaškrtnout různé podvolby, které nyní najdete přehledně přímo v menu.


Marek Suchý 21. března 2024

Máme zase o něco aktuálnější letecké snímky ČR, a to díky novým podkladům od ČÚZK.
Momentálně máme více jak polovinu Česka z roku 2022 a na jaře zveřejníme nové snímky střední části republiky, z roku 2023.


Marek Suchý 15. března 2024

Aktualizovali jsme vizualizaci skal, vrstevnic a stínování mapy, aby lépe odpovídala realitě. Prozatím pouze na území České republiky.


Marek Suchý 8. března 2024

Mapy.cz spustily hru od studentů gymnázia. Překonáte jejich nástrahy ukryté v mapě? Poznejte život Bedřicha Smetany a otestujte, jak znáte mapové nástroje.

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí