Přejít na obsah

#Pubtran

(Stránka 2)5. září 2016

Zajímá vás, jestli stíháte předchozí spoj? V Pubtranu se jednoduše posunutím do strany podíváte na předchozí nebo následující spoj, aniž byste museli cokoliv hledat.


21. října 2015

V Pubtranu si opět můžete zvolit dopravní prostředek i místo, přes které chcete jet. Našeptávač nově nenavrhuje jen zastávky, ale i adresy a firmy.


23. července 2015

V Pubtranu si teď můžete často používané spoje uložit do oblíbených a mít je rychle k ruce. A historii vyhledávání si zobrazíte i bez připojení k internetu.


Pubtran: mezizastávky jsou zpět, aktuální data nejsou k dispozici! Náhoda?

12. června 2015

9. června 2015 Mapy.cz úspěšně aktualizovaly aplikaci Pubtran na verzi 5.1.0. Z původních funkcí se podařilo vrátit mezizastávky a také chybějící zastávky. Paradoxně i přesto se vám může v těchto dnech stát, že při hledání dopravních spojů v Brně, nedostanete vždy zcela přesné výsledky. Důvodem je problém na straně společnosti CHAPS, která jízdní řády zpracovává …


10. června 2015

Už tam budem? Pubtran opět umí mezizastávky. Když rozkliknete svůj spoj, můžete se podívat, kde na trase zrovna jste.


1. května 2015

Aby mohla zůstat i nadále zdarma, ujali jsme aplikace Pubtran a postavili ji na našich jízdních řádech. Nevyhnuli jsme se přitom ztrátě některých funkcí, ale postupně je budeme vracet zpět a Pubtran dále zlepšovat.

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí