Přejít na obsah

#Výzkum

(Stránka 2)Mobilní reklama je pro lidi stále více relevantní. Seznam.cz reaguje nasazením nových formátů

Aneta Kapuciánová 28. června 2018

Seznam.cz nasadí ještě před letními prázdninami nové reklamní formáty pro mobilní telefony. Jedná se o Interscroller, Video reveal a Square Premium, se kterými se lidé setkají na vybraných obsahových službách české internetové jedničky. Právě na ně totiž přichází už téměř polovina uživatelů z mobilních telefonů. Nedávný průzkum, který Seznam.cz zpracoval, navíc ukazuje, že se dlouhodobě daří …


Anonymizace fotek pro službu Panorama

Tým Vyhledávání 26. ledna 2018

Jednou ze služeb, kterou Seznam provozuje, je Panorama, která zprostředkovává virtuální procházku po českých cestách. S pořizováním fotek veřejného prostoru souvisí zákonná povinnost anonymizace obličejů a státních poznávacích značek vozidel. Dosavadní řešení bylo z různých důvodů neuspokojivé, proto jsme dostali zadání najít lepší postup. Úkolem bylo najít algoritmus pro detekci obličejů a SPZ, který by …


Nová relevance hledání v obrázcích

9. března 2017

Připravujeme novou relevanci pro obrázky.cz, která je nově postavená na zpracování obrazových dat neuronovými sítěmi. Nyní je jedinečná možnost porovnat starou a novou relevanci hledání vedle sebe, protože obě verze jsou veřejně dostupné. Předpokládáme, že tento stav nebude trvat dlouho, tak test neodkládejte. Stará verze: https://www.obrazky.cz/?q=oslo Nová verze: https://beta.obrazky.cz/?q=oslo Pokud narazíte na dotaz, který je …


Detekcia porna z obrázkov

22. dubna 2016

Jednou z dôležitých častí vyhľadávania na internete je detekcia a následné filtrovanie explicitného obsahu. Jedná sa o pomerne komplexný problém zložený z rôznych podproblémov. Jedným z takýchto podproblémov je aj detekcia porna na obrázku. Práve na tento podroblém sme sa nedávno v Sezname zamerali. Zadanie bolo jednoduché – porno detektor dostal obrázok a mal určiť …


Pochopení dotazu a podobné fráze v dotazech

20. dubna 2016

V Seznamu dostáváme od uživatelů spoustu dotazů a snažíme se na ně najít co nejlepší odpověď. Nedávno se nám podařilo vymyslet nový způsob, jakým měřit podobnost frází v dotazu. Umožňuje nám například zjistit, že v dotazu „muži v naději tento pátek“ se uživatel ptá na film „muži v naději“, aniž bychom frázi „muži v naději“ měli předem v nějaké …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí