20. 5. 2004

Virtuální pes pomáhá nevidomým číst v internetu

Praha, 20. května 2004 – Společnost Seznam.cz, a. s., jejím maskotem je právě pes, finančně podporuje vývoj speciálního software, který umožní nevidomým pracovat s počítačem a internetem.

Zdraví lidé si představují, že k nevidomým a slabozrakým patří jenom bílá hůl a vodící pes. Skutečnost, že slepec může číst třeba noviny, je pro mnoho lidí absurdní. Přesto je to díky technice možné.

V srpnu loňského roku se firma Seznam.cz, a. s., dohodla s obecně prospěšnou společností BrailCom o. p. s. na finanční podpoře projektu vývoje speciálního software pro zrakově postižené s názvem Free(b)soft. Vývojem tohoto specifického software se BrailCom zabývá jako jediný v České republice. Navíc ho zrakově postiženým nabízí zdarma jako tzv. svobodný software.

Podpora ze strany společnosti Seznam.cz probíhá prostřednictvím nově zavedené funkce zvětšování emailových schránek služby Seznam Email. Tato služba je pro uživatele zpoplatněna. Za každé zvětšení stránky uživatelem o 5 nebo 10 MB přispěje Seznam.cz 5 respektive 10 korunami na vývoj software pro nevidomé a slabozraké. Díky úspěchu této služby se vybraná suma vyšplhala na 100.000 korun, které byly převedeny na účet společnosti BrailCom. Projekt není časově omezen, takže z každého úspěchu firmy Seznam.cz budou současně profitovat i zrakově handicapovaní lidé. I virtuální pes tak může být pro zrakově handicapované průvodcem po světě. V tomto případě světě internetu.

“Pro lidi se zrakovým handicapem může internet znamenat mnohem větší pomoc a díky řešení, které vyvíjí BrailCom, jim umožňuje plnohodnotně komunikovat s okolním světem”, říká Ivo Lukačovič, předseda představenstva Seznam.cz. Pro lidi bez handicapů činí technika věci pohodlnějšími. Pro lidi s handicapem činí technika věci možnými.