8. 12. 2004

Stanovisko I. Lukačoviče ke snahám o regulaci IP Telefonie

Praha, 8.12.2004 – Zakladatel portálu Seznam.cz, pan Ivo Lukačovič, reagoval na výzvu Českého telekomunikačního úřadu, který vyzval odbornou veřejnost k zaslání připomínek k problematice regulace služeb poskytovaných přes internet.

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ, www.ctupraha.cz) sdělil, že Evropská komise projednává problematiku regulace přístupu ke službám, které jsou poskytovány prostřednictvím telekomunikačních sítí, využívajících technologii na bázi internetového protokolu. ČTÚ vyzval odbornou veřejnost k zaslání námětů a připomínek, které by přispěly k formulování názoru na potřebu a míru regulace zmíněných služeb. Pan Ivo Lukačovič, zakladatel a předseda představenstva společnosti Seznam.cz zaslal ČTÚ svoje stanovisko. Jako představitel nejnavštěvovanějšího portálu českého internetu vyslovil s regulací IP telefonie zásadní nesouhlas. Ve svém dopise uvedl řadu důvodů, proč zmíněnou regulaci považuje nesprávnou a škodlivou jak pro svobodné podnikání, tak i pro svobodné rozhodování občanů.

Celý text dopisu pana Ivo Lukačoviče naleznete zde

 

http://be.seznam.cz/vyjadreni/iptelefonie.html