13. 9. 2006

Bezpečný internet dětem – spolupráce Nadace Naše dítě se společností Seznam.cz

Mapa nazvaná Letem světem internetem s desaterem bezpečného chování dětí na internetu se stala výukovou pomůckou schválenou MŠMT ČR. V září 2006 rozešle Seznam tuto mapu do 4,5 tisíc základních a středních škol.

Nadace Naše dítě – členka Federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti v rámci své kampaně Stop násilí na dětech! zahájila projekt Bezpečný internet dětem již v roce 2005.

„V první fázi tohoto projektu vytvořila Nadace samolepky a plakáty s Desaterem bezpečného užívání internetu pro desetileté žáky, které jsme rozeslali do všech základních škol v České republice a snažili jsme se na toto nebezpečí upozornit děti, rodiče a veřejnost,“ říká Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

V této aktivitě pokračuje Nadace Naše dítě i v roce 2006, a to ve spolupráci s portálem Seznam. „Mapa s desaterem se stala výukovou pomůckou, určitě je přínosné vzdělávat děti v tom, jak se mohou chránit před nebezpečím, které může přinášet internet,“ říká Rita Gabrielová, tisková mluvčí Seznamu.cz.

Desaterem bezpečného užívání internetu pro školáky

Nezapomeň: opatrný internetový serfař je inteligentní serfař!

Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!

Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!

Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!

Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!

Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.

Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.

Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!

Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!

Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!

Plakáty s desaterem jsou ke stažení na adrese: www.nasedite.cz – sekce projekty – Bezpečný internet.

První česká internetová Horká linka

Nadace Naše dítě zároveň zahajuje kroky k vytvoření první české internetové Horké linky pro oznamování nelegálního šíření dětské pornografie internetem. „Navázali jsme kontakt s Policejním prezídiem ČR, Ministerstvem vnitra a dále s vedoucím oddělení informační kriminality Policejního prezidia npor. Karlem Kuchaříkem a jeho týmem. Nyní Nadace pracuje na vytvoření smlouvy o spolupráci a společně s policejními odborníky chceme nastavit pravidla, jaké informace bude veřejnost naší Horké lince oznamovat, abychom mohli Policii předávat webové adresy, na kterých je nabídka dětské pornografie,“ říká Ing. Eva Sovová, vedoucí projektu internetové Horké linky Nadace Naše dítě.

Aktivita oddělení informační kriminality je zaměřena nyní hlavně na rozkrývání případů šíření dětské pornografie internetem včetně identifikace šiřitelů a rozkrývání sítě výrobců. Monitoringem chatů rozkrývá toto oddělení rovněž komunity, které si vyměňují dětskou pornografii a spolupracuje se zahraničními partnery, kterým předávají informace o internetové kriminalitě přicházející na český internet ze zahraničí.

Nadace Naše dítě se zároveň uchází spolu s dalšími partnery o finanční podporu na zřízení první české internetové Horké linky a šíření povědomí o bezpečném internetu u Evropské komise.

Projekt byl předložen Evropské komisi již v listopadu 2005 a je stále ve schvalovacím řízení.

Na doporučení Evropské komise by měl vzniknout v ČR kombinovaný projekt složený z Horké linky a internetového uzlu www.safer-internet.cz.  „V případě, že schválení finanční dotace z evropských fondů sklouzne do roku 2007 je nadace připravena podpořit vznik Horké linky z nadačních prostředků a získaných sponzorských příspěvků. Zahájit činnost první české nestátní Horké linky je třeba co nejrychleji. Praxe potvrzuje, že na internetu přibývají záběry s dětskou pornografií. Stejně tak je nutno, aby byla co nejdříve přijata novela trestního zákona, která umožní postihovat pachatele, jež mají ve svých počítačích databáze s dětskou pornografií,“ říká Ing. Zuzana Baudyšová.

Veřejnost má nyní možnost upozornit na šíření dětské pornografie prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva vnitra na adresu: posta.policie@mvcr.cz .

Týdně je oznámeno průměrně 5 případů, přičemž jeden případ z deseti má skutečně charakter internetové kriminality (především šíření fotografií s dětskou pornografií nebo zoofílií).