2. 1. 2008

Změny ve výsledcích hledání

Nově nasazená funkčnost v hledání a přidružených službách.

Od 1. ledna došlo k několika úpravám v ergonomii vyhledávání na search.seznam.cz a několika dalších službách, které s fulltextovým vyhledáváním souvisí. Jde především o stránkování, označování nalezených dokumentů PDF, rozšíření přidávacího formuláře a nápovědy pro hledání. V neposlední řadě i ochrana proti DoS útokům.

Nová podoba stránkování má za úkol zjednodušit pohyb po stránkách s výsledky hledání. Týká se stránek výsledku hledání s pořadovým číslem 6 – 100. Původní podoba stránkování byla přeci jen poněkud zastaralá.

Označení nalezených dokumentů PDF, tak aby bylo jejich rozpoznání jednodušší a přehlednější.


příklad nalezeného dokumentu PDF

Přidání nových URL přes přidávací formulář je nově obohaceno o funkci, která informuje, zda se založení URL zdařilo. Další 2 funkce, tedy přidání do fronty pro obnovení stránky a obnovení náhledu stránky byly zachovány.

Rozšíření nápovědy pro fulltextové vyhledávání na Seznam nápovědě resp. přímo sekce nápovědy pro hledání v Internetu, která by nyní měla sloužit nejen běžnému uživateli, ale dokáže poskytnout informace jak webmásterům tak i SEO optimalizátorům.

Dále byla přidána ochrana proti DoS útokům vedeným přímo proti hledání. Důvodem je jejich nezanedbatelné rozšíření v poslední době. Tedy, pokud bude zaznamenán zvýšený počet dotazů z jedné IP adresy za určitý časový úsek, pak bude zobrazena CAPTCHA, kterou je třeba pro další hledání opsat. Pak může uživatel v prohlížeči, ve kterém obrázek psal opět normálně hledat. Plná funkčnost zatím není nasazena – stanovujeme ty správné limity a rozhodujeme se, jak přísní budeme.