5. 11. 2008

Tak se nám to rozjelo…

Všichni bychom se určitě chtěli probudit do nového dne, dobře posnídat, blízkým popřát krásný den a vydat se do práce, kam dorazíme bez sebemenších komplikací. Realita však bývá zcela jiná.

Dopravní špička, nehody nebo stání v kolonách jsou jistě události, které jsou nepříjemné pro každého řidiče. Mnozí motoristé se dostanou do takovýchto situací i díky tomu, že jen nemají dostatek informací o tom, co se na komunikacích děje. Proto jsme se rozhodli, že vytvoříme novou službu Doprava, která by pomohla takovýmto situacím předcházet.

 

V současné době se jedná o veřejnou beta verzi, která je dostupná na adrese http://betadoprava.mapy.cz. Tato služba využívá mapové podklady, na které jsme zvyklí z Mapy.cz. Podklady jsou však saturovány, a to z toho důvodu, aby byly zobrazované události lépe viditelné. Ovládací prvky mapy jsou stejné jako je tomu na Mapy.cz, tj. posouvání mapy, přibližování atd. Při zobrazení homepage Dopravy se v mapovém podkladu zobrazí ty situace, které aktuálně brání plynulosti provozu, tj. dopravní nehody, kolony, nadměrné náklady atd. Další informace se v mapovém podkladu zobrazují v závislosti na velikosti přiblížení.

V současné době se zobrazují statické a dynamické události (trvalé uzavírky, nehody, kolony, práce na komunikaci atd.). V další etapě projektu budou implementovány např. klimatické jevy, dále pak informace o statických radarech, měřených úsecích, záznamy z kamer atd. Další informace, které tu najdete, jsou stupně provozu pro jednotlivá města.  Nyní máme tyto informace k dispozici pouze pro Prahu, avšak v budoucnosti by měla přibýt i další. Jednotlivé stupně jsou barevně odlišeny, stupně 1 a 2 mají pak barvu stejnou. Pro lepší názornost, po najetí myší na měřený úsek dojde k pohybu, který vyznačuje příslušný směr a rychlost provozu. Internet Explorer toto neumožňuje, a proto je směr vyznačen šipkami. Součástí služby je i plánovač tras. Ten však v současné době neumí počítat s dopravním omezením.

A co bude dál? Kromě výše chystaných změn se můžete těšit např. na osobní uživatelské nastavení, nový plánovač tras a v neposlední řadě i na mobilní verzi této služby, která k dopravě neodmyslitelně patří. Chystaných novinek je ještě mnohem více, ale o tom zase někdy jindy.

Pro vaše dnešní připomínky je tu diskuse na Lidé.cz nebo diskuse pod tímto článkem.


Petr