Jak uživatelé prohlížejí výsledky

9. července 2009

Z jednoho výzkumu nám vyšly zajímavé obrázky a řekli jsme si, že jich sem pár pro ilustraci dáme.

Možná jste již slyšeli o tzv. click trackingu. To je metoda při které se zaznamenávají jednotlivá kliknutí návštěvníků stránek a z nich se pak usuzuje na atraktivitu toho kterého odkazu, obrázku a podobně. Jak ale rozpoznat, co hledajícího nezajímá? Případně, co jej upoutá, ale nač nakonec neklikne?

Zde nastupuje na řadu metoda eye trackingu, neboli hezky česky sledování očí. V našem případě jsme dobrovolníky usadili u speciálního monitoru vybaveného několika infrakamerami a zaznamenáváli jsme, kam se na monitor dívají. Víme tedy, i kam se respondenti nedívají, což může být neméně důležité. S vyhodnocením pak pomůže speciální software.


Záznam pouze od jednoho respondenta,
čísla udávají pořadí pohledů
.

Software zvládne nejen interpretovat záznamy od jednotlivých uživatelů, ale i slučovat více záznamů dohromady a z nich pak generovat velmi zajímavé teplotní mapy. Naměřili jsme několik desítek různých výsledků hledání u nás i u konkurence s 19 respondenty, abychom mohli srovnávat a poučit se. Další obrázky ukazují agregované výsledky od více respondentů.


Teplotní mapa složená ze záznamů od všech respondentů.
Více červené znamená delší pozornost,
červené křížky ukazují kliknutí.

Jistě jste si všimli, že screenshotům chybí hlavička, upoutávky, Sklik a podobně. Není to omyl, snažili jsme se soustředit na samotný výpis a zároveň potlačit vliv značky vyhledávače. Měření s kompletními výsledky hledání budeme dělat později.


Pro srovnání stejný výsledek vyhledávání, který
respondenti dostali bez náhledů stránek
.

Již z této první fáze měření jsme načerpali mnoho nových poznatků. Za zmínku stojí například vliv obsahu náhledu stránky či umístění klíčového slova v titulku.


Takto ovlivní pozornost náhledy videí
vložené do výsledků Yahoo!

Jak jsem již zmínil, v měření hodláme pokračovat, tak abychom získali další podněty ke zlepšování vzhledu a použitelnosti stránky s výsledky hledání. Na zlepšování relevance výsledků se pochopitelně také stále pracuje nezmenšenou silou, protože tento výzkum zpracovalo oddělení návrhu uživatelského rozhraní.

Sdílet na sítích