Seznam.cz Vyhledávání se zapojí do protokolu IndexNow

Martin Kirschner 9. prosince 2021

Uživatelé očekávají, že s pomocí vyhledávače najdou na internetu informace, které zrovna potřebují. Aby však vyhledávač mohl na jejich dotaz správně odpovědět, musí udržovat na svých serverech lokální kopii webu, kde nesmí žádná důležitá webová stránka chybět. Navíc by všechny měly být ve stejném stavu, jako na internetu.

Databázi pro vyhledávač tvoří vyhledávací robot, který objevuje a stahuje nové a aktualizuje existující webové stránky. V procesu, kdy se pomocí algoritmů odhaduje, jestli se v daný moment vyplatí konkrétní URL stáhnout robotem, nevyhnutelně vznikají prodlevy mezi momentem, kdy je na URL vystaven nový obsah a momentem stažení. Zároveň vzniká zbytečná zátěž na weby v případě vícenásobné návštěvy robota na nezměněném obsahu.

IndexNow procesy urychlí

Zapojením webu do protokolu IndexNow se dopady obou popsaných jevů minimalizují. IndexNow poskytuje webům způsob, jak informovat vyhledávače o vzniku nového, nebo aktualizaci stávajícího obsahu. Zavoláním jednoduchého API, popsaného v dokumentaci IndexNow, se informace k vyhledávači dostane okamžitě. Kontaktovaný vyhledávač obratem informuje všechny ostatní vyhledávače zapojené v IndexNow, aktuálně tedy i Yandex a Bing.

Pro hromadné informování vyhledávače o nových nebo změněných URL už Seznam provozuje funkci přidat URL do hledání v rámci nástroje Seznam Webmaster. Zatímco Seznam Webmaster poskytuje limitované API, které zaručuje přidat do indexu až 500 URL denně se zpožděním v řádu minut, IndexNow API není počtem URL limitované. Zaslání URL adresy do IndexNow je bráno pouze jako informace, se kterou algoritmy vyhledávače dále pracují. Není tedy zaručené, že dojde ke stažení URL robotem a k indexaci. URL u kterých algoritmy vyhledávače rozhodnou o indexaci se do výsledků dostanou do týdne. Nezávisle na rozhodnutí o stažení nebo indexaci URL jsou ostatní zapojené vyhledávače informovány hned po ověření klíče, který ve volání API s URL přišel.

První verzi protokolu IndexNow začneme testovat v druhé polovině prosince. Ke konci ledna bude IndexNow API od Seznamu široce dostupné. O spuštění veřejného API budeme informovat na blogu.

Martin Kirschner

Product manager senior

Sdílet na sítích