Nová verzia snippetov

20. listopadu 2009

Na searchtest sme nasadili novú verziu vyhľadávania, ktorej hlavnou zmenou sú nové snippety.

Čo sú a na čo slúžia snippety

Vo fulltexte pod pojmom snippet rozumieme úryvok, ktorý zobrazujeme pre výsledok vyhľadávania. Snippety majú za účel poskytnúť užívateľom predstavu o obsahu stránky a ich voľba ovplyvňuje užívateľský zážitok pri vyhľadávaní a vplyv má aj na preklikovosť výsledkov.

Aké snippety sa snažíme tvoriť

Snažíme sa na malom priestore poskytnúť užívateľom čo najviac informácií, a preto zobrazujeme aj  snímky stránok. Teraz sme sa sústredili na tvorbu úryvku zo stránky. Veríme, že tento úryvok by mal súvisieť s dotazom, ktorý užívateľ zadal a mal by byť prehľadný.
Po novom vyberáme súvislejšie úryvky týkajúce sa hľadanej fráze a obsahujúce hľadané slová. Preferujeme prirodzený text, z ktorého vyberáme celé vety. V prípade, že na stránke takýto text nenájdeme, zobrazujeme okolia hľadaných slov. Texty, ktoré na stránke viditeľné nie sú, napríklad meta popis, momentálne nezobrazujeme.
Evidentným rozdielom oproti starým úryvkom je ich predĺženie najmä pri dlhých dotazoch. Taktiež sme pristúpili z nahradzovaniu vybraných nie alfa-numerických znakov, napríklad nahradzujeme ‘ | ‘ za   ‘, ‘, aby sme zjednotili vzhľad výsledkov.

Informácie k výsledkom

Nasadili sme aj nový algoritmus výpočtu relevancie, kde však nastali len drobné zmeny.
Zaujímajú nás najmä vaše postrehy a pripomienky k novým snippetom, za ktoré budeme vďačný. V prípade nájdených chýb nám najviac pomôžu konkrétne príklady.

Sdílet na sítích