Dětský čin roku se Seznam.cz

13. května 2010

Nadační fond Dětský čin roku se v letošním roce spojil se silným partnerem, společností Seznam.cz.

Důvodem ke spolupráci jsou podobné cíle, tedy nenásilné vzdělávání dětí a podpora jejich dobrých skutků. Projekt Dětský čin roku se tak rozrostl o sedmou kategorii, pojmenovanou pomoc n@ webu. Ta bude zahrnovat všechny dobré skutky, které děti vykonají v souvislosti s prostředím internetu.

Novinka, tedy kategorie pomoc n@ webu je speciálně vytvořena pro spolupráci se společností Seznam.cz. „Rádi bychom odměnili děti, které se například zastanou svého kamaráda v situaci, kdy čelí útokům na sociálních sítích, anebo objeví podezřelý email či se dostanou do jiné nepříjemné situace spojené s virtuálním světem,“ vysvětlila spolupráci s NF Dětský čin roku Rita Gabrielová, PR manažerka Seznam.cz. „Těší nás, že můžeme projekt obohatit o příběhy z virtuálního světa, protože to je svět, který dnes děti zajímá a ovlivňuje,“ řekl Ján Živný, marketingový ředitel společnosti Whirlpool CR, která je zakladatelem projektu.

Do projektu Dětský čin roku se mohou zapojit děti, které udělaly něco dobrého, byť by šlo o zdánlivou maličkost, všimly si dobrého skutku svého stejně starého kamaráda nebo nějakým způsobem dobro podpořily. Děti mohou své příběhy sepsat a zaslat poštou či prostřednictvím internetových stránek www.detskycinroku.cz do 25. září 2010. Následovat bude hlasování dětí pro semifinálové příběhy, které vybere porota. Ocenění budou slavnostně vyhlášeni v prostorách Staroměstské radnice 1. prosince 2010.

Pravidla Dětského činu roku

·         do projektu se mohou zapojit žáci základních škol, speciálních základních škol a studenti primy až kvarty osmiletých gymnázií

·         pravdivou zprávu o svých dobrých skutcích žáci napíší v maximálním rozsahu 2 stran A4 (ale samozřejmě může být i výrazně kratší!)

·         mohou informovat také o dobrém činu, který vykonaly jiné děti

·         do projektu je možné poslat i zprávu o kolektivním dobrém skutku (je třeba uvést, kolik dětí ho realizovalo)

·         skutky, o nichž děti píší, musí být skutečné, nesmyšlené

·         pro zařazení skutku do konkrétního Dětského činu roku není podstatná doba, kdy se odehrál, ale sepsání a odeslání příspěvku

·         příspěvky musí být odesílány s vědomím školy, obecně prospěšné instituce, občanského sdružení nebo spolku, které děti navštěvují a rodičů

·         nositelem ocenění Dětský čin roku se stává ten výherce, kdo vykonal dobrý skutek; ten, kdo sepíše zprávu o oceněném činu, získává věcnou odměnu a jeho škola, obecně prospěšná instituce, občanské sdružení nebo spolek, který navštěvuje,  pak dar 10 000 korun na školní pomůcky

Sdílet na sítích