Topování a systém odhalování duplicit

18. října 2010

Rádi bychom vám představili nové funkce, které na Sreality.cz naleznete od pondělí 18.10.2010

TOPOVÁNÍ

Co je topování – pomocí topování inzerátů lze pracovat s umístěním zakázky ve výpisu inzerátu a zároveň dát koncovým uživatelům informaci o tom, že se zakázka aktualizovala.

Kolik zakázek mohu topovat
Lze topovat 6 zakázek (pro jednorázovou inzerci – soukromé osoby), nebo 20% objemu inzerce pro RK.
Množství a počet již topovaných zakázek naleznete v záložce Firma, pod ikonou “editační tužka” v části Základní informace.
Pokud nevyužiji celý limit topování – nevyužitý počet topování propadá!

Topování pomocí importního rozhraní
Výrobci exportních SW byly osloveni a byla jim zaslána technická specifikace – dle přání klientů byla, případně nebyla tato možnost do programu přidána.

Topování pomocí administračního rozhraní
V administračním rozhraní v sekci Inzerát je přidáno nové akční tlačítko – topnout inzerát.

Po kliknutí na tlačítko je do stavu inzerátu zobrazí ikona identifikující to, že byl inzerát topovaný.

Kdy se projeví topnutí inzerátu
Po provedení topnutí inzerátu pomocí exportu, nebo administračního rozhraní se inzerát zařadí během několika vteřin na první pozici ve výpise inzerátů.
Pro ověření provedení akce je nutné zvolit různý filtr vyhledávání, nebo počkat cca 5 minut po provedení posledního vyhledání – tzn. pokud chci “vyresetovat” filtr hledání, nastavím například jinou cenu od – do – tím bude filtr vyhledávání “vynulován”.

Výpis inzerátů – při topování

Zakázky jsou řazeny podle data aktualizac a ve výpise inzerátů je vidět, kdy byl inzerát naposledy aktualizovaný.

Detail inzerátu po topování
V detailu inzerátu byla přidána položka datum aktualizace – kde je zaznamenáno topnutí. Datum vložení zobrazuje, kdy byla zakázka poprvé vložena.

Statistiky a zaznamenání topování
Informace o počtu topovaných inzerátů naleznete v záložce firma v sekci Statistika plateb – zde je upravené zobrazení denního strávání plateb za inzerci

V detailních denních statistikách – záložka statistiky je vidět i rozpadnutí počtu topovaných inzerátů podle makléřů.

SYSTÉM ROZPOZNÁVÁNÍ DUPLICIT

Systém nově umí posoudit duplicitu zakázky – každý vložený inzerát bude při procesu schvalování kontrolován s naší databází inzerátů, jestli již takový záznam neexistuje.

Pokud bude vyhodnocena duplicita, bude inzerát označen v administračním rozhraní.

„Duplicitní inzerát“ bude publikován, ale bude mít propsané datum vložení z „originálního“ inzerátu – tzn. snaha nahrát inzerát za účelem přepsání data a následného zobrazení na předních místech ve výpisu inzerátů bude neúspěšná.

Jak dlouho bude inzerát označený jako duplicitní
Inzerát bude označený jako duplicitní do dobu 25 dní, kdy uchováváme jeho originál (pokud je originální inzerát smazaný) – po této lhůtě se “originál” přesouvá do archívu a duplicitní inzerát bude od té doby vedení jako originál pro posuzování případného nahrávání inzerátu znovu.

Věříme, že nový způsob práce se zakázkami přispěje ke zkvalitnění služeb a pro lepší práci s atraktivními zakázkami.

Na veškeré Vaše dotazy jsme připraveni odpovídat na našich emailech, či telefonech.

Tým Sreality.cz

Sdílet na sítích