Přejít na obsah

#CookiesZnáte sílu vlastních seznamů zákazníků a jak mohou posunout retargeting na vyšší úroveň?

Vlastní seznamy zákazníků využijete pro vytvoření reklamy na míru pro věrné klienty, kteří už u vás v minulosti nakupovali. Přečtěte si, jak je agentura Placement využila v kampani pro společnost ALPINE PRO. Ukážeme vám, jakou strategii agentura zvolila, jak probíhala optimalizace, ale hlavně, jaké výsledky kampaň přinesla.


Kombinujte různá cílení pro větší zásah kampaní jako vítěz Sklik výzvy

Black Friday je skvělá příležitost pro všechny specialisty, jak na sebe upoutat pozornost. V další Sklik výzvě jsme se proto zaměřili na více odvětví, které podpoří klientovu značku. Tentokrát jsme v ní hodnotili nejen efektivitu, ale i kreativu a kombinaci různých typů cílení. Digitální agentura bV24 se výzvy skvěle chopila, a tak není divu, že se také stala jejím vítězem.

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí