Přejít na obsah

#Programatická reklamaJak je to s vizibilními impresemi?

Často se setkáváme s dotazy na způsob započítávání reklamních impresí a viditelnost reklamy pro uživatele. Metrika, která říká, kolik impresí uživatel viděl, se nazývá vizibilní imprese. V Seznam.cz dbáme na efektivitu reklamy, a proto rádi vneseme do problematiky více světla.


Vliv kreativy na úspěch kampaně

Mohlo by se zdát, že při současných velmi pokročilých možnostech optimalizace digitálních kampaní, zejména na poli programatické reklamy, lze uplatněním osvědčených postupů v podstatě zaručit úspěch. Jak je ale možné, že častokrát dvě téměř totožně nastavené kampaně dosáhnou velmi rozdílných výsledků?


Michael Štádler (Adform): Třetí a čtvrtý kvartál ukáží, jak hluboký dopad bude mít globální krize

Veronika Fišerová 19. června 2020

Michael Štádler se do technologické společnosti Adform dostal v roce 2013. Od loňského ledna zastává funkci jednatele české pobočky a současně je také country manažerem pro Českou republiku a Slovensko. Martin Jandora si s ním v dalším díle podcastu Nejen o reklamě povídal o tom, jak se pracuje v globální firmě s centrálou v Litvě, o nových technologických …


Přinášíme nová data pro RTB

16. června 2020

V průběhu minulého roku jsme pracovali na projektu vytvoření nového stromu zájmů, jehož cílem bylo zkvalitnění a rozšíření behaviorálního cílení na dlouhodobé zájmy v RTB. Nově přidané i stávající zájmy jsme testovali s vybranými klienty v průběhu letošního jara. A nyní jsou již dostupné také ve vašem DSP.


Ondřej Kutiš (Adexpres): Propojení RTB a PPC týmů má smysl

Michaela Svobodová 21. května 2020

Ondřej Kutiš v agentuře Adexpres začínal před 8 lety jako specialista na online a programatické kampaně. Dnes je ředitelem týmu Programmatic a Technology a vede tým 37 lidí. V dalším díle podcastu Nejen o reklamě s Martinem Jandorou rozebrali různé aktuální trendy a buzzwordy, ale i témata spojena s vedením lidí, fungování agentury nebo tím, …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Reklama Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://www.seznam.cz/reklama (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí