Srank – featura na searchtestu

30. května 2011

Jednoduchý nástroj na zjištění Sranku

Možná jste si všimli aktualizace odvozené hodnoty Sranku, která je vidět v Lištičkách vašich prohlížečů. Pro velkou popularitu tohoto údaje jsme se rozhodli uživatelům a tvůrcům webů jeho zjišťování zjednodušit.

Na adrese http://searchtest.seznam.cz/rank?url=seznam.cz bylo pro tento účel zprovozněno jednoduché dotazovadlo. Vstupem je url stránky (jako hodnota parametru url=), výstupem je pak číselná hodnota Sranku, stejná jakou vidíte v lištičce.
Jednotlivá url lze také řetězit (do maximálního počtu 50). Url pak vypadá takto: http://searchtest.seznam.cz/rank?url=seznam.cz%0Asletenky.cz

Pár slov k provedené aktualizaci

Srank je orientační hodnota udávající oblíbenost stránky na internetu. V principu odpovídá pravděpodobnosti s jakou náhodně klikající uživatel tuto stránku navštíví. Součet všech pravděpodností dává 1, ale počet internetových stránek neustále roste. Proto absolutní hodnota tohoto ukazatele v čase zákonitě klesá (při nezměněném počtu zpětných odkazů), ačkoliv vzájemný poměr u jednotlivých stránek zůstává zachován.

Update 31.5.2011 15:30

Počet dotazů na dotazovadlo není v tuto chvíli nijak omezen. Limitován je pouze počet zřetězených url – 50 ks v jednom dotazu.

Řetězit vícenásobný dotaz lze i opakováním parametru url=, takto: http://searchtest.seznam.cz/rank?url=seznam.cz&url=sletenky.cz
Možná se vám bude hodit mód rozšířeného formátu výsledku (parametrem format=text_url): http://searchtest.seznam.cz/rank?format=text_url&url=seznam.cz&url=sletenky.cz

Vstupem samozřejmě nemusí být jen url hlavní stránky webu, funguje i pro podstránky. Adresu je ale třeba vždy zadat v tzv. escapované formě. (české budějovice = %C4%8Desk%C3%A9%20bud%C4%9Bjovice)

Pokud se osvědčí, nasadíme tento zárodek nástrojů pro webmastery do ostrého provozu.

Sdílet na sítích