Změna Pravidel pro inzeráty

Pro zjednodušení vašeho inzerování v Skliku jsme připravili několik úprav v pravidlech inzerce. V platnost vstoupí již v pondělí 13. června. Zde vám přinášíme přehled hlavních změn.

Superlativy

Nově bude možné v inzerátech Skliku volně využívat superlativy. Věříme, že uvolnění tohoto pravidla přinese inzerentům možnost větší kreativity v reklamních textech.

Uvádění výše slev

V inzerátech bude nově možné uvést výši slevy a to jak hodnotou (sleva 300 Kč), tak procenty (sleva 20 %). Berte však na vědomí, že konkrétní cena nebo výše slevy, která je zmíněna v inzerátu, musí být uvedena i na cílové stránce. Pokud nebudou hodnoty slev uvedené v inzerátu souhlasit s hodnotami na cílové stránce, je inzerát v rozporu s pravidly a administrátor je oprávněn jej zamítnout. Stejné pravidlo přetrvává i u uvádění cen.

Velká písmena

V současné době je možné do inzerátu uvést maximálně třípísmenné názvy firem a čtyřpísmenné akronymy. Počty velkých písmen jsme sjednotili a proto bude možné uvést i čtyřpísmenné názvy firem. Pravidlo maximálního počtu 8 velkých písmen na jednom řádku zůstává zachované.

Použití speciálních znaků

Další změnou je možnost v opodstatněných případech využítí speciálních znaků ® a ™. A co je opodstatněný případ? Znak ® můžete v inzerátu u názvu vaší společnosti uvést, pokud máte v rejstříku ochranných známek vedenou Úřadem průmyslového vlastnictví tuto obchodní značku zapsanou. Znak ™ (neregistrovaná obchodní značka) pak můžete v inzerátu u názvu vaší společnosti uvést, pokud takové označení používáte i u názvu vaší společnosti na webu, na kterou inzerát odkazuje.

Berte, prosím, na vědomí, že uvedené změny vstupují v platnost až 13. června dopoledne. V tuto dobu provedeme aktualizaci Pravidel pro inzerci v Nápovědě Skliku. Pokud budete do systému zadávat kampaně v souladu s novými pravidly dříve, doporučujeme je mít do tohoto dne pozastavené, aby nedošlo k jejich zamítnutí.

Věříme, že uvedené změny usnadní vaši inzerci v Skliku.

Za celý tým Skliku David Velechovský

Sdílet na sítích