Změny Všeobecných obchodních podmínek platné od 1.8.2011

30. června 2011

S platností od 1. srpna 2011 dochází k úpravě Všeobecně obchodních podmínek pro vkládání inzerce do databáze serveru Sreality.cz. Úpravou se blíže specifikují subjekty, které mohou inzerovat na serveru Sreality.cz, včetně jednorázové inzerce. Podrobněji je popsán způsob registrace a práva a povinnosti smluvních stran a pravidla inzerce v odstavci 20 specifikují možnost inzerce státního majetku.

Nové Všeobecné obchodní podmínky naleznete zde.

Sdílet na sítích