Zdanění fyzických osob nepodnikatelů

18. srpna 2011

Jste provozovatelem webu zapojeným do Partnerského programu? Pokud jste fyzickou osobou nepodnikatelem, bude se vás týkat následující článek.

Časté téma, které se objevuje v naší schránce, ale také v diskuzních fórech. Jak je to tedy se zdaněním příjmů fyzických osob nepodnikatelů? Ve spolupráci s naším finančním oddělením jsme pro vás připravili informace a shrnutí této problematiky.

  1. Pokud jste zaměstnancem a ostatní příjem (nepravidelný, nesoustavný) nepřesáhne 6 tis. Kč za rok, nic nedaníte a můžete požádat svého zaměstnavatele, aby Vám za daný rok vyplnil „roční zúčtování daně“.
  2. Pokud jste zaměstnancem a ostatní příjem (nepravidelný, nesoustavný) je v rozmezí 6 a 20 tis. Kč za rok, jste povinni si sami vyplnit „přiznání k dani z příjmů fyzických osob“ za daný rok.
  3. V souhrnu body 1) a 2) – Pokud Vaše ostatní příjmy nepřesáhnou 20 tis. Kč za rok a nejsou soustavné (tj, nevybíráte měsíční nebo roční poplatky za dobu umístění, ale jednorázový poplatek za „zapsání” na stránku), nic nedaníte (ostatní nepravidelné příjmy jsou osvobozené do 20 tis. Kč) a musíte jen správně rozlišit, zda vyplnit „roční zúčtování“ nebo „daňové přiznání“.
  4. Pokud jsou Vaše příjmy jednorázové, ale přesáhnou 20 tis., pak je zdaníte jako ostatní příjmy (od těchto příjmů můžete odečíst jen výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení příjmů) dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Sestavíte a podáte si sami přiznání k dani z příjmů (do 1.4. následujícího roku) a rozdíl v dani doplatíte.
  5. Pokud jsou Vaše ostatní příjmy pravidelné (opakující se, soustavné) bez ohledu na částku, podáváte přiznání k dani z příjmů a příjmy daníte – provozujete podnikatelskou činnost a na tu musíte mít živnostenský list. Příjmy v tomto případě spadají do § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zde máte možnost odečíst si výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení příjmů nebo procentuální částkou a to ve výši 60% příjmů z podnikání (veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání).
  6. Ve všech případech, kdy si sestavujete přiznání k dani z příjmů sami, vyžádejte si od zaměstnavatele potvrzení o příjmech a sražených zálohách na daň za daný rok.

Věříme, že vám článek pomůže lépe se orientovat a zodpoví otázky v dané problematice. Informace jsou dostupné také v naší nápovědě.

Sdílet na sítích