Nové související dotazy

30. listopadu 2012

V poslední době jste mohli pozorovat postupné zvýšení počtu a zlepšení kvality souvisejících dotazů. Výrazně jsme také rozšířili počet souvislostí pro hledaný dotaz. Nejpoužívanější návrhy nyní zobrazujeme nad výsledky hledání.

První verzi souvisejících dotazů jsme spustili na začátku září 2011. Pod Výsledky hledání se zobrazovalo pouze osm návrhů odvozených z uživatelského hledání.

V nové verzi, kterou jsme do provozu nasazovali během listopadu, jsem se zaměřili na zlepšení relevance a zvýšení počtu souvislostí. U odkazů, u kterých máme souvislosti s vysokou mírou relevance, zobrazujeme tyto návrhy na první straně výsledků. Na dalších stranách zobrazujeme postupně návrhy s nižší relevancí. Pokud míra relevance žádného návrhu nepřekročí určitý práh, pak související dotazy zobrazujeme až od druhé strany výsledků vyhledávání.

Nově využíváme souvislosti ze služeb Seznam.cz a také je sbíráme z dat dostupných na českém internetu. Díky tomu zvládáme vydávat související dotazy s vysokou mírou relevance pro čtvrtinu všech hledání směřujících na fulltext. Zaměřili jsem se také na strukturu souvisejících dotazů, aby vyváženě nabízeli jak alternativy (pražský hrad – karlův most), tak specifikující (sjezdové lyže – dětské sjezdové lyže) i generalizující (sjezdové lyže – lyže).

Nově některé související dotazy zobrazujeme nad výsledky hledání (Horní související dotazy). Děje se tak v případech, kdy se domníváme, že daná souvislost má pro uživatele vysokou přidanou hodnotu. Vydávání horních souvisejících dotazů je zatím v testovacím režimu, takže je zahlédnete pouze v ojedinělých případech. Do konce roku počítáme s postupným nárůstem. Pokud si chcete horní související dotazy vyzkoušet, hledejte: zabijačka, tvoření z papíru, destilační přístroj na pálení slivovice.

Sdílet na sítích