Novinka zobrazování reklamy v Skliku – cílení na alkohol!

12. listopadu 2012

V Skliku je možné s účinností od 12.11.2012 plánovat reklamní kampaně na alkohol, a to nejen na víno, pivo a medovinu jako doposud, ale na všechny druhy alkoholických nápojů.

Zákon o regulaci reklamy (zákon č. 40/1995 Sb.) stanovuje určité limity, které je nutno při reklamě na alkohol dodržet.

Tyto požadavky také najdete v naší nápovědě.

Alkoholické nápoje lze propagovat s následujícím omezením:

  • nesmí nabádat k nestřídmému užívání
  • nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let
  • nesmí vytvářet pocit, že spotřeba alkoholu zajišťuje společenské či sexuální úspěchy či má léčebné vlastnosti
  • nesmí zdůrazňovat obsah alkoholu

Cílová stránka klienta potom musí obsahovat informaci o zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám ml. 18 let (např. formou vstupní brány).

S touto změnou také souvisí uvolnění některých nevhodných klíčových slov v Skliku, jako je například rum, whisky, koňak, atd.

Budete-li mít pochybnosti o legálnosti Vaší reklamy, kontaktujte prosím svého obchodníka či administrátory oddělení Sklik.cz prostřednictvím emailové adresy sklik@firma.seznam.cz.

Za celý tým Skliku Culková Petra

Sdílet na sítích