Průkaz energetické náročnosti budovy

20. prosince 2012

Nové parametry inzerátu jsou k dispozici

Od roku 2013 se některých vlastníků nemovitostí dotýká zákon č. 318/2012 Sb., tedy zákona o hospodaření energií, a to vyhotovení dokumentu Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Pokud vlastníci rodinných domů, bytů nebo společenství vlastníků jednotek budou chtít nemovitost prodat, pronajmout nebo k prodeji či pronájmu veřejně nabízet, bude nutné nově navrhované pozměňovací vyhlášky v inzerci zobrazovat vybrané informace o energetické náročnosti budovy. 
Na Sreality.cz jsme rozšířili možnosti vkládání/zobrazení informací o nemovitosti o položky, které se týkají energetické náročnosti budovy, již nyní:  
  • Energetická náročnost budovy (s nápovědou posloupnosti tříd energetické náročnosti budovy) včetně informace, podle které platné vyhlášky bylo hodnocení uděleno
  • Ukazatel energetické náročnosti budovy v jednotkách kWh/m2 za rok
  • Průkaz energetické náročnosti budovy, který je možné vkládat jako PDF nebo JPG (případně může být nahrazen vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotkou za uplynulé 3 roky). 
Energetická náročnost budovy je určena jednou ze sedmi klasifikačních tříd, která je určena hodnotou ukazatele energetické náročnosti budovy.
Vyhotovení PENB se týká také větších rekonstrukcí budov. Netýká se naopak např. staveb sloužících k rekreaci nebo budov chráněných zákonem o památkové péči.
Pozn.: Názvy tříd byly aktualizovány dle nové vyhlášky 78/2013 Sb. Původní znění předpisu naleznete v 318/2012 Sb. (PDF ke stažení).
Sdílet na sítích