Jak se projevuje sezónnost cestovního ruchu v Skliku?

Čas letních dovolených se kvapem blíží. Následující článek odpoví na otázky, kdy Češi nejvíce vyhledávají nabídky zájezdů, a jak se to projevuje v účtech inzerentů Skliku.

Krasty a plovací kruh

V posledních letech dochází u klientů cestovních kanceláří ke zkracování délky samotného pobytu (http://kuc.cz/ax0zty) ať v rámci letních či zimních dovolených. Nicméně celkový počet Čechů, kteří vyjedou v létě za hranice, zůstává na stejné úrovni jako v minulých letech, tedy na cca 4,5 milionu lidí dle Asociace cestovních kanceláří. Z celkového počtu dovolených je zhruba 50 % realizována přes cestovní kanceláře. Druhá polovina pak vyráží na rekreaci po vlastní ose. Jedná se tedy o skoro polovinu české populace, kterou můžete oslovit pomocí Skliku!

Vytvořili jsme analýzu segmentu cestovního ruchu, do které jsme zahrnuli největší cestovní agentury, kanceláře, aerolinie a další společnosti, které jsou spojené s cestováním. Zajímavé výstupy si můžete prohlédnout v následujících grafech.

Nejprve si ukažme grafy hledanosti klíčových slov na Seznam.cz u některých nejvíce hledaných obecnějších dotazů v oboru.

Dovolená - počet dotazů

Z grafu vyplývá, že Češi začínají dovolené na Seznam.cz vyhledávat již v rámci first minute nabídek během prosince, a poté ve větším měřítku od konce března. Vrchol hledanosti pro slovo dovolená byl v roce 2011 jednoznačně červenec, naopak v roce 2012 jsme dovolené začali aktivně vyhledávat již dříve a samotný vrchol byl na přelomu května a června. Z grafu rovněž plyne, že meziroční objem hledanosti tohoto slova na Seznam.cz roste a to v součtu o 19 %. V červenci 2011 jsme hledali slovo dovolená o 73 % více než v červnu a dokonce o 90 % častěji než v srpnu naopak v roce 2012 jednoznačně dominoval konec května.

Další top slovo v oboru zájezdy má svůj vrchol již v červnu. Výkyv u slova zájezdy není v letní sezóně tak markantní jako u ostatních slov.

Zájezdy - počet dotazů

Jak se letní sezóna projevuje v účtech inzerentů?

Připravili jsme trendovou přímku průměru všech zobrazení, prokliků a průměrné CPC z účtů, jež inzerují firmy zabývající se cestovním ruchem. Křivky potvrzují, že největší nabídka i poptávka je právě v červenci, vyplývá to ze všech tří grafů.

ZobrazeníPrůměrná CPCProkliky

Graf působení investic na konverze poukazuje především na to, že je zde jistá setrvačnost. Tedy větší objem konverzí je po hlavní sezóně, než před ní. Je tomu tak především díky oslovení velkého počtu potenciálních zákazníků, kteří však nakoupili až po určitém čase.

investice

Last minute vs. Super last minute

Jak si stojí klíčové slovo last minute v porovnání se slovem super last minute v přesné shodě? Klíčové slovo last minute je jednoznačně nejvyhledávanějším slovem v oboru, jehož top sezóna je v červenci, kdy minulý rok zaznamenalo na 80 000 zobrazení a 35 000 prokliků. Toto slovo začínáme hledat ve větším objemu již od začátku dubna. Slovo super last minute zaznamenává pozvolnější nástup a to zhruba o měsíc později, vrcholem je opět červenec, nicméně poté se objem dotazů snižuje pozvolněji než u last minute. Nejdůležitější čas, kdy pečovat o klíčové slovo super last minute je tedy srpen.Last minute vs. Super last minute

Jak jsou na tom jednotlivé oblíbené destinace?

Z grafu níže vyplývá, že nejoblíbenější destinací je Chorvatsko, kde počet vyhledávacích dotazů zůstává meziročně konstantní. Naopak u Řecka a Turecka došlo ke snížení počtu vyhledávání. Pohoršil si i Egypt, ale Bulharsko zaznamenalo zvýšený zájem v loňském roce oproti roku předchozímu. Exotická dovolená se pak drží v relativně konstantní podobě a to celoročně s mírnými nárůsty v létě a v zimě.

Trendy ve vyhledávání

Všechny subjekty působící v oblasti cestovního ruchu by se tedy měly nyní připravit na enormní nárůst objemu vyhledávacích dotazů a naplno vytěžit potenciál svých kampaní.

Pro nejefektivnější kampaně je dobré mít na paměti tyto zásady pro hlavní sezónu:

Krusty potápěč

  • Navyšte denní rozpočty tak, aby vaše kampaně byly schopny uspokojit poptávku,
    • počítejte, že průměrné náklady jsou v červenci až o 100 % větší než v květnu a o 200 % větší než v dubnu,
    • rovněž nedoporučujeme tlumit kampaně v srpnu, uživatelé ještě hojně nakupují
  • kontrolujte validitu odkazů (např. pomocí Xenu Link Sleuth 1.3.8.),
  • mějte nastaveny vhodné cílové stránky, ideálně s letním designem. Správná letní atmosféra na vašich stránkách, letní barvy a vhodně zvolená landing page motivují více k nákupu dovolených a přispějí tedy k větší efektivitě kampaní,
  • zvyšte záběr kampaní a zacilte na zákazníky v poslední fázi nákupního procesu pomocí produktové (hotelové) kampaně (návod viz http://sklik.cz.sblog.cz/2013/02/21/108)
  • kampaně pravidelně aktualizujte.

Za celý tým Skliku Ondřej Smékal

Sdílet na sítích