Navyšte efektivně objem vašich konverzí!

Popsaná optimalizační metoda bývá často opomíjena i v účtech jinak zkušených inzerentů! Ukážeme přiklad z praxe, jak jsme navýšili počet objednávek klientovi o více než 100 % a postup jak na to.

Krasty a pila

V minulých článcích jsme probrali postupy, pomocí kterých můžete zvýšit konverzní poměr a zvýšit celkový objem konverzí. Jednalo se především o následující témata:

Máte již vše z výše zmiňovaných optimalizačních technik ve svých kampaních zapracováno a hledáte další příležitost pro navýšení počtu konverzí? Pak se zaměřte na posilování klíčových slov a obsazení TOP pozic!

Konverze dle pozic

Jaký nejvhodnější postup zvolit?

Navýšit nastavenou maximální cenu za proklik (dále jen CPCmax) u vybraných klíčových slov. Plošné navýšení CPCmax by sice bylo také jednou z možností, avšak pravděpodobně by se nejednalo o nejefektivnější způsob navýšení celkového objemu konverzí. Zaměřte se tedy na slova, která konvertují z nižších pozic, nebo což je pravděpodobnější, zakonvertovala z TOP pozice, ale v průměru se zobrazují na pozici +3,5.

Jak na to?

Nejprve si ve svém účtu vygenerujte report klíčových slov za určité období, např. za minulý měsíc, z parametrů vás bude zajímat pouze: klíčové slovo, pozice, konverze, průměrná cena za konverzi. V případě rozsáhlejších kampaní pak doporučujeme, vzhledem k přehlednosti zvolit i možnost: název kampaně a název sestavy.

V dalším kroku si seřaďte výsledný report klíčových slov dle počtu konverzí.

V přehledu na obrázku lze vidět, která klíčová slova přinesla inzerentovi konverze i z průměrně nižší pozice než +3,5, tedy těch která se v průměru zobrazují mimo TOP pozice. Co se stane po navýšení CPCmax? Pojďme se podívat na reálný příklad z praxe.

Příklad z praxe

Inzerent působící v oblasti módy nás oslovil s prosbou, zda by bylo možné mu pomoci s navýšením celkového počtu konverzí. Ve svém účtu měl plně pokryt nabízený sortiment i v rámci longtailových kampaní, neměl omezené rozpočty, používal rovněž produktové kampaně a měl již velmi dobře pokrytu obsahovou síť Skliku včetně bannerové reklamy. V nastavení samotných kampaní nebylo, mimo drobností, co vytknout.

V rámci hlubší analýzy jsme přeci jen objevili prostor pro růst objemu konverzí – ano, jednalo se právě o posílení klíčových slov, které zaznamenávají konverze, avšak v průměru se zobrazují na nižších pozicích. Inzerent tedy navýšil nastavenou maximální cenu za proklik u všech slov, která zaznamenávala konverze z nižších pozic a zároveň cena za konverzi (dále jen CPA) byla pod požadovanou hranicí dle měřeného PNO či ROI (více o PNO).

CPC dle pozic(Data pocházejí z našich interních měřících zdrojů)Konverzní poměrObjem konverzí

Jaký byl tedy výsledek posílení klíčových slov? Klient zaznamenal meziročně za červen a červenec o 507 objednávek více než v roce minulém, při celkové CPA nižší o 25 %. Za červenec, když byl již test v plném provozu, došlo k navýšení objemu konverzí o 129 %!

Snížení CPA si vysvětlujeme jednoduše tím, že v tomto oboru mají TOP pozice vyšší konverzní poměr než pozice boční.

V jiných oborech, kde je konverzní poměr +/- stejný v rámci jednotlivých pozic, by došlo při navýšení CPCmax k nárůstu CPA. Navyšujte tedy CPCmax u slov, kde je rozdíl mezi dosahovanou CPA a vaší maximální tolerovanou CPA dle měřeného ROI dostatečný, tak by zde byl stále prostor pro růst CPA výměnou za zvýšený objem celkového počtu konverzí, které bude dané klíčové slovo generovat. Snížit naopak můžete maximální nabízenou cenu za proklik u málo efektivních slov.

Za celý tým Skliku Ondřej Smékal

Sdílet na sítích