Proč je opravdu efektivní inzerovat na vlastní brand?

V poslední době jste se mohli setkat s různými polemikami, zda inzerce na vlastní značku je či není smysluplná. My v Skliku si myslíme, že inzerce na brand efektivní je. V následujícím článku se podíváme proč, včetně reálných dat z praxe.

Tomuto tématu jsme se věnovali již před delší dobou v článku: Být či nebýt (na brandové výrazy v Skliku ve výsledcích vyhledávání)?, kde David Velechovský rozebíral, proč je dobré být vidět i na vlastní značku. Ve zkratce jsme se v tomto článku dozvěděli pět zásadních důvodů pro tuto inzerci.

Krasty boxer

  1. Uživatelé svou značku na TOP pozici ve výsledcích hledání čekají
  2. Máte pod kontrolou reklamní sdělení i cílovou stránku
  3. Zvětšujete prostor, který vaše značka zabírá
  4. Je to levné
  5. Pokud na vaši značku neinzeruje někdo teď, neznamená to, že na ni nebude inzerovat zítra (více k tématu ochranných známek zde).

Příspěvek tedy hovořil o zásadních důvodech, proč tento typ inzerce využívat. Ve volném pokračování tohoto článku přinášíme pohled do praxe, tedy na reálná čísla a výsledky při zastavení kampaní v Skliku.

Příklad z praxe:

U inzerenta, který disponuje internetovým obchodem i kamennými pobočkami, došlo k pozastavení veškerých kampaní na Skliku po dobu cca dvou týdnů. Zdůrazněme, že tento inzerent má velmi silný brand, který tvoří 58% veškeré jeho inzerce na Skliku co do počtu celkových prokliků a i proto to byl pro náš test ideální případ.

Podívejme se nyní na průměrná denní data kampaní tohoto inzerenta:

Z tabulky plyne, že brandová kampaň má oněch výše zmiňovaných 58% v rámci všech prokliků, dále 81% podíl na tržbách a 19% podíl na celkových nákladech na inzerci.

Nyní nás zajímá, co se přesně stalo, když se pozastavil Sklik? To shrnuje následující tabulka.

U tohoto inzerenta tedy nebylo nahrazeno přirozeným vyhledáváním 52 % prokliků!

Pojďme se nyní podívat na to, co nás zajímá všechny nejvíce, tedy to, jak se to projevilo na tržbách.

* odhad v rámci 52% nenahrazených prokliků

Z těchto čísel vyplývá, že při marži větší než 2 % se inzerce na brand v tomto konkrétním případě vyplácí, u tohoto inzerenta je marže cca 35 %. Inzerent tedy přišel, v rámci období, kdy kampaně stály, na tržbách o statisíce.

Jednalo se o jeden konkrétní případ, máme i další sledované účty, které pozorujeme a zde je procento nenahrazených kliků odlišné a to v obou směrech. Jedná se o výkyv v rozmezí 36 % až 66 %. Nelze tedy hovořit o tom, že obecně platí číslo 52 %. Co platí zcela jistě je to, že vždy přijdete o část prokliků, která se ztratí ať již v rámci Skliku, nebo fulltextu, ale téměř s jistotou vždy ke konkurenci.

Poznámka: Ve výpočtech jsme vycházeli z procentuálního rozložení výsledků brandových a nonbrandových kampaní. Pokud by nastala situace, že z 811 ztracených návštěv bylo 653 nahrazeno z nonbrandových kampaní a 158 návštěv z brandových, pak inzerent stále přišel o 7476,- Kč denně na tržbách, což ukazuje na silnou efektivitu brandové kampaně na Skliku.

Za celý tým Skliku Ondřej Smékal

Sdílet na sítích