Školky se zdráhají vyplácet odškodnění za zranění dětí

13. listopadu 2013

Riziko úrazu je u dětí několikrát vyšší než u dospělých osob. Od hry je ke zranění jen krůček a nějaký ten šrám k dětství patří. I když se jedná převážně o lehké úrazy, i s malým zraněním jsou často spojeny nezanedbatelné výdaje…

…Pokud dojde k úrazu ve školce, nemusí to končit jen slzami dítěte, ale i sporem mezi rodiči a vedením školky o to, kdo nese náklady na rekonvalescenci malého pacienta.

Náklady za úraz dítěte nese rodič
Každá vzdělávací instituce je povinna mít sjednané pojištění odpovědnosti. Předáním dítěte do její péče je tedy dle zákona za dítě zodpovědná. Málokterý rodič však zjišťuje, co je obsahem této pojistné smlouvy a zda je součástí také úrazové pojištění. Pojištění odpovědnosti totiž není to samé jako úrazové pojištění. Vedení školky stačí k zproštění odpovědnosti prohlášení, že jejich zaměstnanci nic nezanedbali a na úraze tak nenesou odpovědnost. V případě zranění tak může dojít ke sporu o to, kdo za úraz může a z čí pojistky bude vyplaceno odškodnění. Přestože odškodnění v případě malých zranění není natolik vysoké, aby pokrylo náklady spojené s léčbou, běháním po doktorech a týdenním paragrafem rodiče, i pár stovek korun k dobru pomůže rodičům pokrýt potřeby zraněného dítěte.

Důsledky dětských pádů zmírní úrazové pojištění
„Dítě se může snadno zranit i při bezpečné hře a pod dohledem učitelky. Při výběru školky se proto, nespoléhejte jen na povinné pojištění odpovědnosti, ale informujte se, jak má školka řešeno úrazové pojištění. Nejspolehlivější je pojistit dítě individuálním úrazovým pojištěním. Pak se nezkoumá, kdo úraz zavinil, naopak, dítě je pojištěno pro jakoukoliv denní dobu a jakékoliv místo,“ radí Martin Špaček z portálu Sfinance.cz.

Cena pojištění se liší nejen podle sjednané varianty, pojišťovny, ale také způsobu uzavření smlouvy. Nejlevnější jsou úrazové pojistky uzavřené na internetu. Ušetříte za provizi, která pokrývá vysoké náklady na kamennou pobočku a poradce.

Součástí každé dětské úrazové smlouvy by mělo být pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním a dostatečně vysokým krytím. V rámci progresivního plnění se výše vyplacené částky řídí pravidlem: Čím vážnější úraz, tím více peněz pojištěný dostane. Těžké úrazy tvoří sice jen zlomek dětských zranění, ale představují obrovskou finanční zátěž rodinného rozpočtu. Trvalé následky úrazu je proto obecně doporučeno pojistit na částku 2 miliony korun.  Pokud rodič zůstane s dítětem na paragraf doma, může čerpat denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu, která pomůže nahradit pokles příjmu. Denní odškodnění je třeba sjednat k úrazové pojistce.

Příklad úrazového pojištění pro děti:

Příklady plnění z pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu 300 Kč/ den:

Markéta

Sdílet na sítích