Jací jsou internetově aktivní senioři? Na internetu tráví 2 až 3 hodiny denně

21. srpna 2014

image

Patříte k těm, kdo si myslí, že internet je doménou mladých? Možná vás překvapí, že počet seniorů na síti rok od roku roste. V současné době žije v České republice přes 2 miliony lidí starších 63 let. Necelá čtvrtina z nich se na internet připojuje alespoň jednou měsíčně. Podle dat Českého statistického úřadu bude v roce 2050 podíl lidí ve věku 65+ růst až na 31 % obyvatelstva, tedy lidé, kteří dnes považují internet za běžnou součást svých dnů.  Není tedy divu, že se mnoho marketérů začíná na tuto početnou skupinu pomalu zaměřovat. Jak používají senioři internet v běžném životě? Na to se ptal Seznam.cz Výzkumník.

Společník, náplň volného času, ale i zdroj sebevědomí

Jakou roli hraje internet ve světě seniorů? Většina dotázaných (63 %) bere on-line svět jako svého každodenního společníka. „Pro mnoho seniorů se internet stává jakýmsi denním rituálem, který prostě neodmyslitelně patří do jejich života. Denně se na něj připojuje 96 % internetově aktivních lidí starších 63 let. Možnost surfovat na internetu je pro ně i jakýmsi duševním cvičením, jak udržet mozek v chodu a zůstat i ve stáří aktivní,“ řekl Michal Buzek, vedoucí analytického oddělení ve společnosti Seznam.cz.

                               Co pro vás znamená být na interentu (n=493)

image

Nejpočetnější skupina (53 %) dotázaných tráví na síti 2–3 hodiny denně. Většinu času využívají ke čtení a posílání e-mailů (94 %), přístupu ke zpravodajství (84 %) a vyhledávání informací (82 %) například o svých zálibách.

S jakými koníčky pomáhá seniorům internet (n=256):image

Velikost slova vyjadřuje, jak často bylo použito

 „Velice populární jsou mezi staršími lidmi tzv. přeposílačky. Tedy e-maily, jejichž obsahem jsou různé zajímavosti, obrázky, upozorněni na novinky i zajímavé stránky. Celkem 80 % seniorů přeposílané e-maily dostává často a 95 % z nich je posílá i dál,“ doplnil Buzek. Naopak činností, která seniory příliš nebaví, jsou sociální sítě – časté využívaní Facebooku potvrdilo jen 27 % dotázaných. Zajímavostí je, že 23 % seniorů používá on-line prostředí pro pracovní a výdělečné aktivity.image

Jaké byly začátky s internetem?

Největší skupina (43 %) se s internetem potkala až v důchodu. Nejčastěji jim ho doporučily děti nebo oni sami k technice vždycky aspoň trošku tíhli. Podle Seznam.cz Výzkumníka si většina seniorů vyzkoušela internet už před 9,5 lety a doma si ho zařídili až rok po své první zkušenosti s ním. Celkem 37 % z nich se vydalo do kyberprostoru už v dobách své pracovní kariéry. Uvádí, že to byla nutnost spojená s jejich prací. Dalších 20 % začalo s internetem rovněž ještě v produktivním věku, ale čistě z osobního zájmu.

                               Kdy jste se seznámili s internetem? (n=493)

image

Další informace z průzkumu naleznete přímo na stránkách Seznam.cz Výzkumníka

image

Michal

Zdroj: průzkum Výzkumník | Seznam.cz
Kvalitativní část: 1 skupinová diskuse a 8 home visits; 8 můžů a 4 ženy ve věku 63 až 84 let; 8 – 9 / 2013
Kvantitativní část: On – line dotazování uživatelů internetu starších 63 let; N = 709; 9 – 10 / 2013 ( vzorek repondentů je reprezentativní na seniorskou populaci on-line v ČR z hlediska pohlaví a vzdělání)

Sdílet na sítích