Sklik otevírá program certifikace agentur

Počátkem roku 2015 bude oficiálně spuštěn program certifikovaných agentur Sklik. Jeho cílem je zpřehlednit trh agentur pro inzerenty, kteří jsou v situaci, kdy vybírají specialisty, jenž nastaví PPC kampaně, nebo převezmou péči o kampaně stávající. Agenturám pak tento program přinese další úroveň spolupráce se zástupci Skliku a přístup k know-how přímo od provozovatele. Jaké jsou další výhody plánovaného programu a jaké budou podmínky nutné k získání certifikátu agenturou? To se dozvíte na následujících řádcích.

Certifikace agentur Program certifikovaných agentur je připravován s ohledem na přínosy jak pro klienty a potenciální klienty Skliku, tak i pro agentury starající se o kampaně v tomto systému.

Inzerenti budou mít jistotu, že agentura, která nese označení „Certifikovaná agentura Sklik“, má zkušenosti díky širokému portfoliu dosavadních klientů i jejich celkovému obratu a je připravena poskytnout servis i velkému klientovi. Její konzultanti mají k dispozici aktuální know-how a novinky přímo od Skliku. Certifikát také potvrzuje, že agentura přistupuje ke správě účtů v Skliku transparentním způsobem.

Certifikovanou agenturu poznáte podle loga programu, které budu moci užívat na svém webu i v jiných materiálech. Kromě toho ji také naleznete spolu s dalšími oceněnými na připravované stránce věnující se certifikacím podrobně.

Protože chceme držet vysokou úroveň certifikovaných agentur, nastavili jsme pro ně základní pravidla. Agentura, která by ráda nesla toto označení, musí splnit například minimální počet 2 PPC specialistů (kvůli sdílení know-how a vzájemné zastupitelnosti), alespoň 10 aktivních klientů a celkový obrat v reálně spravovaných účtech minimálně 1 milion Kč měsíčně.

Mezi další podmínky patří zmiňovaný transparentní přístup ke klientům. To znamená, že pracuje s účty, které jsou ve vlastnictví klienta nebo klienti mají k dispozici všechny statistiky z účtů na vyžádání. Specialisté agentury spolupracují na rozvoji kampaní se zástupci Skliku a čerpají své znalosti i z jejich workshopů.

Věříme, že toto označení pomůže všem současným i budoucím klientům Skliku a zviditelní agentury, které dělají kvalitně svou práci. V případě, že máte dotazy nebo výše zmíněná kritéria plníte, se na nás obraťte prostřednictvím formuláře.

Za celý tým Skliku Ondřej Krišica, David Velechovský a Petr Pechar

Sdílet na sítích