Na jakých platformách si internetově aktivní Češi všímají volebních sdělení? Vede venkovní reklama a internet

6. října 2014

image

Kampaně jednotlivých politických stran a hnutí ke komunálním volbám, které proběhnou na konci tohoto týdne, vrcholí. Podle posledního průzkumu Seznam.cz Výzkumníka lidé nejčastěji vnímají sdělení kandidátů na billboardech (48 % dotázaných), internetu (31 %) a v novinách (26 %). Jak dále s tímto sdělením pracují, než dojdou k volebním urnám?

Česká internetová populace, která čítá téměř 7 milionů lidí, je aktivní, co se zájmu o komunální politiku a nadcházející volby týče. Podle Seznam.cz Výzkumníka se o volby zajímá 65 % uživatelů starších 18 let, z čehož 17 % tvrdí, že „hodně“. Blížící se volby více zajímají muže než ženy, dále pak starší a vzdělanější respondenty. Naopak roli v zájmu o politiku nehraje velikost obce, v jaké člověk bydlí.

image

Vidím na billboardu, ověřuji na internetu a nejdůvěryhodnější informace získám od rodiny

Celkem 66 % dotázaných odpovědělo, že zaznamenalo aktuální kampaně do obecních zastupitelstev. Téměř polovina z nich (48 %) si jí všimlo na billboardech, 31 % na internetu, 26 % v novinách a 25 v televizi. Častěji ji zaznamenali ti, kdo se zajímají o politiku (80 %). Velký zásah byl i u lidí, kteří se naopak o politiku vůbec nezajímají (50 %).

image

Nejvyužívanějším zdrojem informací o komunálních volbách a kandidátech je internet, který k tomuto účelu alespoň jednou týdně využívá 44 % dotázaných. Nejvyšší váhu mají zpravodajské servery, kde získává informace o volbách alespoň jednou týdně 51 % z nich. Na druhém místě je internetové vyhledávání (38 %) a na třetí pozici sociální sítě (27 %). „Zajímavostí je, že ačkoliv nejvíce informací o volebních programech či kandidátech je k nalezení přímo na stránkách jednotlivých politických stran a hnutí, tak 60 % dotázaných se na ně prakticky nikdy nepodívá, jak sami uvádí,“ řekl Michal Nosek, specialista průzkumu trhu ve společnosti Seznam.cz.

Průzkum Seznam.cz Výzkumníka ukázal, jaký zdroj informací je pro nás před volbami nejdůvěryhodnější. Jasně vede rodina, kterou jako důvěryhodnou označilo 55 % zúčastněných, a přátelé (45 %). Nejdůvěryhodnějším mediatypem je pak televize (zprávy a diskuze). Tu uvedlo 43 % dotázaných.

image

Michal

Zdroj: on-line průzkum Výzkumník|Seznam.cz; dotazováni respondenti starší 18 let (N=1056); 9/2014

Sdílet na sítích