Certifikace Sklik – odpovědi na časté otázky

Minulý týden jsme veřejnosti představili první agentury, které splnily podmínky a mohou využívat označení Certifikovaná agentura Sklik. Mezi odbornou veřejností proběhla diskuze o nastavených podmínkách i oceněných agenturách. Především na sociálních sítích se objevila spousta dotazů a podnětů. Protože odpovědi jsou rozsáhlejší, rozhodli jsme se reagovat prostřednictvím našeho blogu.

sklik_200x200

Proč je kritériem minimální obrat spravovaných klientů 1 milion Kč měsíčně? Já jsem menší agentura a snažím se svou práci také dělat dobře.

Jedním z cílů certifikace je od začátku nasměrovat i velkého inzerenta k agenturám, které jsou schopné jej přijmout a postarat se o něj se zkušeností s péčí o tento typ top klientů. Za velkého inzerenta považujeme účty s měsíční investicí v řádech statisíců korun, které vyžadují zvláštní péči a zkušenost.

Plánujete certifikační program i pro specialisty – freelancery nebo agentury s nižším obratem?

Ač to tak nemusí působit, příprava celého programu trvala delší časové období. Po vyhodnocení výsledků a zkušeností se stávajícím programem bude v budoucnu možné eventuálně připravovat další úroveň ohodnocení agentur nebo specialistů. Začít náročnějšími podmínkami jsme se rozhodli z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti pro inzerenty, aby se v certifikačním programu pro ně dalo snadno orientovat, které agentury jsou schopny se postarat i o top klienty. Desítky certifikovaných agentur by tomuto cíli v první fázi nepomohly.

Proč neprověřujete schopnosti specialistů v testu?

Nepovažujeme za důvěryhodné a průkazné online testy, ve kterých není zaručeno, že je vyplňuje konkrétní osoba, nebo že při jejich vyplňování nečerpá odpovědi z jiných zdrojů a reálné větší osobní zkušenosti se správou kampaní nemá.

Proč je agentur jen 5? Nikdo jiný neměl ve sledovaném období (9-12. 2014) obrat nad 3 miliony Kč?

Souhrnný obrat klientů agentur je jen jedním z několika sledovaných kritérií. Certifikaci neobdrží agentura, jenž na správu kampaní klientů, jimž zajišťuje nákup médií, využívá sama jiných agentur nebo externích správců, což je častá situace na českém trhu. Dále nemůžeme označit jako certifikovanou agenturu, která opakovaně odmítá kontakt se specialisty Skliku a vůbec nereflektuje zaslaná doporučení ke zlepšení výkonu kampaní svých klientů.

Proč je oceněná agentura X? Já s ní měl špatnou zkušenost.

Přesně k tomuto účelu slouží formulář zpětné vazby v profilu konkrétní certifikované agentury. Konkrétní podněty můžeme prověřit se zástupci agentury a zajistit případnou nápravu. Anonymní nebo nekonkrétní podněty prověřit nemůžeme.

Proč se mi (agentuře) ohledně certifikace nikdo neozval?

Program certifikace jsme osobně řešili se zástupci výrazně většího počtu agentur, než které byly v první fázi certifikované. Všechny jsme pak veřejně vyzvali při představení programu ke kontaktování prostřednictvím formuláře (poslední odstavec).

Proč certifikované agentury propagujete prostřednictvím PPC reklamy?

Konkrétní agentury nebyly zmiňované a v programu se mohou v průběhu času měnit. Podobným způsobem propagují své partnerské subjekty i jiná média. Na základě podnětů od uživatelů jsme se však rozhodli upravit textace inzerátů tak, aby představovaly uživatelům certifikační program jako takový.

Tým Skliku

Sdílet na sítích