Clickfraud v obsahové síti – co to je, jak jej řešíme a jak mu předcházet

9. září 2015

Často odpovídáme na dotazy týkající se vyklikávání inzerátů v obsahové síti Sklik, rádi bychom tedy vnesli do celé problematiky více světla a vyvrátili několik mýtů.

Nejprve si pojďme vysvětlit, co clickfraud vlastně je. Doslova přeloženo se jedná o podvod s kliky, v praxi však tímto termínem označujeme jakékoli klikání na reklamu inzerentů, jež není vedeno zájmem o inzerovaný produkt nebo službu. Takové jednání může být zcela neúmyslné, způsobené například robotem zkoumajícím z nějakého důvodu webové stránky, často však je nějakým úmyslem vedené.

Důvodem pro vyklikávání inzerátů v obsahové síti je snaha zvýšit svůj zisk, z každého kliku na libovolný inzerát, který se uskuteční na jeho stránkách získává provozovatel partnerského webu provizi.

fraud

Clickfraud v obsahové síti nemá za důsledek pouze neoprávněné obohacení partnera, ale také poškození obvykle většího množství inzerentů, byť necíleně. Čas od času se objevují diskuze jako: “Sklik mě zablokoval, protože jsem měl na stránkách příliš vysoké CTR”. Nebo: “A proč jste prokliky vůbec započítali, když víte, že byly neplatné, a teď je teprve odečítáte?” A také třeba: “Zablokovali jste mne, protože jsem měl příliš vysokou provizi?” Rozeberme si jednotlivé otázky podrobněji.

Ochrana obsahové sítě Sklik před clickfraudem funguje ve více úrovních. První je vyřazení neplatných prokliků, jež je možné detekovat automaticky s minimálním zpožděním. Jednoduchý příklad: Z jedné IP adresy je realizováno více kliků v krátkém časovém intervalu. Takové kliky jsou označeny jako “neplatné prokliky” a jsou vyřazovány ze statistik partnerů i inzerentů nejdéle do 24 hodin.

Zkuste si ale představit botnet (centrálně ovládaná síť počítačů), který kliká z různých IP adres, kliky jsou rozprostřeny do delšího časového úseku, popř. se pokouší simulovat i konverze. Rozpoznat tento typ útoku nelze ihned, ale až s větším odstupem, na základě analýzy dat za delší časový interval. V rámci této analýzy sledujeme u každého partnerského účtu přes 30 různých ukazatelů a relace mezi nimi. S vyhodnocováním získaných dat nám pomáhá neuronová síť  (výsledky ale vždy ověřují lidé). Výsledkem je seznam partnerských webů, u nichž jsme identifikovali neorganické vyklikávání inzerátů.

Jsme si vědomi, že ne vždy se jedná o úmysl ze strany partnera. Ale je třeba říci jasně, že z pohledu PPC systému rozdíl mezi úmyslem a neúmyslným jednáním neexistuje. Za obsah a provoz na stránkách zodpovídá vždy v celém rozsahu jejich provozovatel a bezpečí investic našich inzerentů je na prvním místě.

Ve většině případů se problémům ze strany partnera lze vyhnout dodržováním těchto obecných zásad:

  • Monitorování provozu na vlastních stránkách pomocí vhodných analytických nástrojů.
  • Všímání si anomálií v provozu na stránkách (např. velké množství uživatelů ze zahraničí).
  • Opatrnost při získávání nových uživatelů svých stránek.
  • Opatrnost při změnách funkčnosti a obsahu stránek.

Nakonec zodpovězme otázku proč partnerům neposkytujeme informace o tom, co přesně nebylo v provozu z jejich stránek v pořádku. Ačkoliv to může z pohledu partnera působit jako neochota ke komunikaci, skutečnost je taková, že jakákoli informace je v případě úmyslného jednání návodem, jak obcházet kontrolu a vyhnout se odhalení.

Obsahová síť Sklik.cz prošla za uplynulý rok řadou změn, významně se rozrostla nabídka inzertních ploch, typů cílení a podstatně narostl i finanční objem inzerce. Konstantní však zůstává absolutní důraz na ochranu peněz inzerentů. A také vědomí toho, že kvalitní, poctivé a dlouhodobé partnery potřebujeme stejně jako inzerenty. Děláme vše proto, aby obě strany byly s našimi službami spokojené. Protože víme, že jedině pak můžeme být spokojení i my v Skliku.

Máte k tomuto tématu nějaké připomínky či náměty? Budeme rádi, pokud se o ně s námi podělíte v komentářích nebo prostřednictvím formuláře zpětné vazby v inzerentském rozhraní.

Za celý tým Skliku Tomáš Kovařík a Roman Diba

Sdílet na sítích