Mapy.cz zaostřily na ČR. Nasadily nové letecké snímky

25. ledna 2016

Mapy.cz spustily v pondělí 25. ledna 2016 nové letecké snímky celé České republiky. Původní mapová vrstva z let 2010 až 2012 byla nahrazena ortofotem z více než 96 tisíců kvalitnějších snímků pořízených v posledních dvou letech. Ostrý pohled z letadla, který pokrývá 82 710 km2 České republiky a jejího nejbližšího pohraničí, zabírá po zpracování 2,1 terabajtů obrazových dat. Novou mapu nafotila společnost TopGis, přičemž finální část jejího zpracování, kam patří i takzvané pyramidování nebo dlaždičkování, provedl tým Mapy.cz.

Celá Česká republika se dočkala nových leteckých snímků. Mapy.cz vyměnily ortofoto vrstvu z let 2010 až 2012 za snímky nafocené v letech 2014 až 2015. Nová vrstva, skládající se přesně z 96 374 leteckých snímků, je vedle aktuálnosti i viditelně kvalitnější. Snímky jsou ostřejší a mají vyšší kontrast.

image

Obrázky Českého Krumlova (před a po), Jezera Most (před a po) a Doosan Arény (před a po) ke stažení.

Naplánovat let a počkat na počasí

To, že tvorba letecké mapy není úplně nejrychlejší a nejjednodušší proces, potvrzuje i Petr Hofman, GIS specialista Mapy.cz. „Nejprve se připravuje plán letu. Určí se, jak vysoko letadla poletí, jak daleko od sebe budou letové řady, s jakou hustotou se pořídí snímky a území se rozdělí na bloky,“ uvádí proces vzniku letecké mapy Petr Hofman. Poté se jednoduše počká na příhodné počasí, což může trvat i několik týdnů. Letecké snímkování totiž vyžaduje nebe bez mraků. Jakmile letadla vyletí, křižují nad konkrétním blokem a v pravidelných rozestupech pořizují snímky. Přičemž pro každý snímek zaznamenávají polohu a naklonění kamery, ze které se vypočítá poloha snímku na zemi. Po nafocení se provede zpřesnění naměřené polohy pomocí diferenční GPS a také aerotriangulace, neboli další zpřesnění polohy snímků prostřednictvím vlícovacích a spojovacích bodů. V prvním případě se jedná o body na zemi se známou polohou, v tom druhém o shodné body na překrývajících se snímcích,“ popisuje proces Petr Hofman.

 Pokřivení, nařezání a sešití

Následuje ortorektifikace, tedy odstranění chyby v poloze transformací fotky ze středového promítání do kolmého. „Jednoduše řečeno, pokud vysoký kopec vyfotíme zešikma, tak se jeho vrchol na fotce nachází jinde, než by měl být. Proto se pomocí digitálního modelu terénu celá fotka pokřiví tak, aby byla poloha přesná nehledě na nadmořskou výšku,“ vysvětluje Petr Hofman. V tuto chvíli máme spoustu vzájemně se překrývajících fotek s přesnou polohou, avšak protože byla každá pořízena v jinou chvíli, jsou mezi nimi barevné rozdíly. Následuje tedy mozaikování. Fotky jsou nařezány v místech, kde je řez nejméně znát, a upraví se barevně tak, aby byly spoje co nejméně patrné. Načež přichází sešití, neboli spojení snímků do jedné velké plochy, která je pak pro snadnější manipulaci opět nařezána na menší pláty. V tento okamžik přechází snímky do rukou specialistů Mapy.cz pro další zpracování.

Transformace v rukou týmu Mapy.cz

Protože k zobrazení celého světa na Mapy.cz používáme jiný souřadný systém než při leteckém snímkování, transformovali jsme ortofoto z Křovákova do Mercatorova zobrazení. A aby lidé nestahovali zbytečně velká data, provedli jsme takzvané pyramidování. Nejde o nic jiného než snížení rozlišení obrazu, které se zobrazí při oddálení mapy. A konečně, aby lidé nestahovali data z nechtěných oblastí, nařezali jsme ortofoto na malé dlaždičky,“ popisuje závěr procesu Petr Hofman. Nově nasazená letecká mapa České republiky tak doplnila nedávno spuštěnou leteckou mapu Slovenska a další novinky budou následovat. Dozvědět se o nich více můžete v pořadu Swajp.

Martin

image
Sdílet na sítích