Certifikace agentur v Skliku – rok poté

8. února 2016

Je to již více než rok, co jsme představili první certifikované agentury v Skliku. Takové období je vhodné pro zhodnocení programu. Rádi bychom vám pověděli více o tom, jak spolupráce s agenturami probíhá, a nechali zhodnotit spolupráci s Sklikem samotné agentury.

Nejprve nám dovolte několik čísel:

  • 7 certifikovaných agentur ke konci roku 2015:
    Acomware, B2B Group, H1.cz, Inborn a Resolution Media od ledna PPCguru a Sun Marketing od dubna loňského roku.
  • 16 velkých školení a workshopů pro specialisty a account managery z certifikovaných agentur.
  • 26 velkých kvartálních statusů mezi zástupci agentur a Skliku nad rozvojem klientů, přehledy implementace novinek a hodnocením.
  • 85 klientů certifikovaných agentur zařazených do uzavřených bet nových funkcí – zájmová cílení, ppcHIT, Produktové inzeráty.
  • 124 je vyšší procento investic oproti všem ostatním inzerentům, které agentury využili na efektivní vedení kampaní, využívání a testování novinek v Skliku v prospěch svých klientů.
  • 140 snědených koblih zástupci agentur na školeních a workshopech.

Certifikovaná agentura Sklik

Jsme rádi, že se nám především podařilo nastavit pravidelnou spolupráci na týdenní úrovni a podrobná setkání ve kvartální frekvenci. Zde si s agenturami navzájem předáváme zkušenosti a radíme, kterým směrem se u klientů ubírat. Zároveň získáváme zpětnou vazbu jak na přístup konzultantů Skliku, kteří mají jednotlivé agentury a hledání příležitostí pro zefektivnění a rozšíření kampaní jejich klientů na starosti, tak na funkcionalitu celého reklamního systému.

Další z výhod bližší spolupráce je testování nových funkcí v Skliku, kde získáváme od certifikovaných agentur relevantní zpětnou vazbu. Zároveň nasloucháme jejich požadavkům při vývoji nových funkcí v Skliku a úpravách těch stávajících.

A co na spolupráci s Sklikem říkají zástupci samotných certifikovaných agentur?

Tomáš Potěšil, ředitel, B2B GROUP

Tomáš Potěšil, Ředitel, B2B GROUP
Jsem rád, že Seznam.cz začal oceňovat agentury, které podle jeho názoru dělají kampaně kvalitně a transparentně. Pro klienty je velice obtížné se orientovat mezi nabídkami stovek firem nabízejících internetový marketing. Proto doporučení těch nejlepších je určitě užitečné. Doporučuji certifikaci i dalším agenturám, protože dostanou lepší úroveň podpory od PPC specialistů Skliku včetně školení a doporučení.

Ondřej Sláma, CEO, INBORN

Ondřej Sláma CEO, INBORN
Každý dokáže z investic do reklamy získat něco jiného. Být součástí certifikovaných agentur je pro nás utvrzení v tom, že INBORN dokáže svou odpovědností a zkušeností z Skliku získat maximum. Díky spolupráci s Sklikem jsme blíže změnám, plánům a i díky trojstranným jednáním tak dokážeme lépe dosáhnout cílů našich klientů.

Karel Semerák, Performance Advertising Manager, H1.cz

Karel Semerák, Performance Advertising Manager, H1.cz
Díky certifikaci máme možnost úzce spolupracovat s Sklikem nad kampaněmi našich klientů. Máme nadstandardní data, s kterými pracujeme při optimalizacích a zároveň je využíváme při vytváření strategií. Jako velký benefit vidím to, že máme možnost zapojovat naše klienty do betatestů, při kterých nám Sklik pomáhá kampaně nastavovat a optimalizovat. Jsem velice rád, že jsme certifikovanou agenturou, protože můžeme společně pracovat na maximalizaci plnění cílů našich klientů.

Jarmila Klimková, Ředitelka, PPCguru.cz

Jarmila Klimková, Ředitelka, PPCguru.cz
Jako certifikovaná agentura jsme získali komplexní podporu Skliku. Od řešení technických otázek, po konzultace ke konkrétním kampaním u našich klientů – a to jak u velkých a rozsáhlých kampaní, tak i u kampaní menšího rozsahu. Můžeme tak nabídnout špičkovou podporu všem našim klientům, bez ohledu na jejich velikost.

Ondřej Smékal, E-commerce consulting leader, Acomware

Ondřej Smékal, E-commerce consulting leader, Acomware
Být certifikovanou agenturou Sklik má řadu výhod. Se společností Seznam.cz častěji komunikujeme, snadno od ní získáme požadované podklady (např. benchmarky) a máme také přednostní přístup k novinkám, jako byly loňské produktové inzeráty. Můžeme také srovnávat úroveň kvality naší práce s dalšími certifikovanými agenturami. Z těchto výhod těží v konečném důsledků především naši klienti, jejichž výsledky se v rámci reklamní sítě Sklik neustále zlepšují.

Milan Souček, Head of Search, ResolutionMedia (Omnicom Media Group)

Milan Souček, Head of Search, ResolutionMedia (Omnicom Media Group)
Pracuji jako vedoucí PPC týmu v agentuře OMD Czech. Certifikace nám přináší řadu nezanedbatelných výhod. Ze strany Seznamu dostáváme informace o veškerých nových produktech dříve, než jsou oficiálně zpřístupněny, a podílíme se na jejich testování. Naši klienti se tak dostávají ke všem novinkám jako první. Seznam.cz s námi také pravidelně hodnotí výsledky kampaní a dává nám cennou zpětnou vazbu a konkrétní rady, jaké vertikály ještě skýtají rezervy a jak tyto rezervy co možná nejlépe využít. Využíváme též možnost trojstranných schůzek, kde spolu s klientem probíráme strategii jednotlivých kampaní. Tato úzká spolupráce má přímý pozitivní vliv na kvalitu spravovaných kampaní, a díky ní jsme schopni nabídnout našim klientům výrazně lepší služby.

Sandra Gligić, General manager, Sun Marketing

Sandra Gligić, General manager, Sun Marketing
Certifikace Seznamu nám pomáhá nejen při získávání nových klientů, pro které to znamená záruku kvality, ale také při hledání nových specialistů výkonové reklamy do našeho týmu. Jako certifikovaná agentura máme přístup k betám nových funkcí Skliku dříve, než se dostanou mezi ostatní uživatele Skliku. Naši specialisté tak mají možnost s novými funkcemi experimentovat, což je pro ně lákavé a Sunu to navíc alespoň částečně umožňuje podílet se na budoucí podobě těchto funkcí.

Další významný krok ke zvýšení naší odbornosti představují workshopy, které pro náš tým připravují specialisté Skliku. Zvlášť pak musím vyzdvihnout úroveň péče ze strany Honzy Slezáka, která mezi našimi dodavateli nemá obdobu. Jinými slovy je vidět, že nám Seznam.cz jako certifikované agentuře dává na vědomí, že jsme pro něj důležití. A to je pro vzájemnou úspěšnost spolupráce zásadní.

Jak to vidíme s certifikačním programem v roce 2016?

Agentury a jejich klienti se mohou těšit na zapojení do bet dalších připravovaných novinek. Třeba připravovaný dynamický retargeting. Dále máme v plánu ještě intenzivnější spolupráci nad rozvojem kampaní klientů a nové typy školení specialistů z agentur.

Díky posílení našeho konzultačního týmu (mimochodem – nechcete se k nám přidat?) a zkušenostem ze spolupráce s certifikovanými agenturami chceme školení, doporučení ke klientům a větší intenzitu spolupráce rozvést u většího množství agentur, zatím bez certifikace. Kromě přínosu pro jejich klienty jim tak právě třeba pomoci i k certifikaci. Díky dobře odváděné práci agentur věříme, že tento rok rozšíří jejich řady hned několik dalších.

Na rok 2016 neplánujeme upravovat kritéria pro získání certifikace Skliku.

Tým Skliku

Sdílet na sítích