Seznam.cz upozorňuje na další otazníky kolem zákona o hazardních hrách a ohrazuje se proti zaváděné cenzuře internetu

Seznam.cz vyzývá všechny poslance, kterým leží na srdci zachování demokratických principů, aby na zítřejší schůzi odmítli návrh zákona o hazardních hrách z pera ministerstva financí. Jeho odsouhlasením by Českou republiku posunuli k režimům, které omezují svobody občanů. Seznam.cz už několik měsíců spolu se sdružením SPIR upozorňuje, že české ministerstvo financí v rámci novely zákona o hazardních hrách navrhuje bezprecedentní blokaci internetových stránek, pouze z rozhodnutí úředníka a bez rozhodování soudů. Zákon jde tento týden ve sněmovně do druhého čtení. Nové skutečnosti také ukazují, že ve veřejné argumentaci používá ministerstvo financí nepřesné příměry, když za zdroj údajné inspirace české verze zákona uvádí příklad Dánska, Belgie či Francie.

Již tři roky spolu se Sdružením pro internetový rozvoj a dalšími odbornými asociacemi stále dokola upozorňujeme, že stávající loterijní zákon je v rozporu s principem volného pohybu zboží a služeb, což podle našich informací nakonec shledala i Evropská komise. Stávající návrh, jímž chce zřejmě ministerstvo financí tento problém řešit, však zavádí s ústavou kolidující represivní opatření, kterým je naprosto bezprecedentní pravomoc v podobě práva blokovat internetové stránky v České republice z rozhodnutí úředníka ministerstva financí,“ říká Michal Feix, ředitel pro právní a legislativní záležitosti Seznam.cz a dodává: „Ministerstvo toto cenzurní opatření obhajuje inspirací v Dánsku, či Francii. V obou těchto zemích, ale návrh na blokaci internetové stránky přezkoumává další nezávislá instituce. Návrh přitom rovněž zavádí dostatečně účinné opatření formou blokování plateb, což je mnohem efektivnější než kontroverzní cenzurní řešení. Zůstává otázkou, proč ministerstvo financí na možnost rozhodovat o bytí a nebytí internetových stránek v České republice tolik tlačí.

Pravda o tzv. dánské inspiraci českého zákona o hazardních hrách
Ačkoli kritici opakovaně upozorňují na zákonem zaváděnou cenzuru, ministerstvo financí při jeho obhajobě argumentuje tzv. dánskou inspirací. Tvrdí, že český zákon kopíruje již funkční systém, kterým jsou v Dánsku blokovány nelegální provozovatelé sázek. Podstatný rozpor mezi oběma verzemi však spočívá v tom, že v Dánsku dává pověřený úřad pouze doporučení poskytovatelům internetu, aby zablokovali webovou stránku, o které se domnívají, že provozuje nelegální hazardní hry. O samotném obsahu a domnělé nelegálnosti poté rozhoduje nezávislá instituce. Navíc v případě, že daný subjekt s finálním rozhodnutím nesouhlasí, je možné zažádat o další nezávislý soudní přezkum verdiktu. Rozdíl mezi českým návrhem zákona a tzv. dánskou inspirací je tedy jasný – zatímco v českém návrhu rozhoduje o blokaci úředník ministerstva financí, který rozhoduje autonomně ve správním řízení na Ministerstvu financí, v Dánsku je návrh na blokaci vždy přezkoumán nezávislým orgánem, aby se vyloučilo možné zneužití. V podobném duchu se například řídí i blokace webových stránek ve Francii, která je českým ministerstvem dávána taktéž za vzor. Ministerstvo financí se tak snaží v ČR protlačit zákon, jenž je v EU bezprecedentní a dává úředníkům jednoho ministerstva moc na základě vlastního rozhodnutí blokovat internetové stránky.

Problém nastává i u technické stránky blokace, kdy české ministerstvo financí kopíruje vzor z Dánska a jiných zemí EU. Stránky s údajně nelegálním obsahem by měl poskytovatel internetu blokovat přes DNS servery. Blokace jména domény přes DNS servery je dle zkušeností z Francie a Dánska neúčinná a každý uživatel má možnost ho podle jednoduchého návodu obejít. Takový návod se ve Francii dokonce objevil v médiích a radí, jak se změnou nastavení DNS na svém počítači k „nelegálním“ hazardním stránkám dostat (viz http://www.nextinpact.com/archive/63812-5dimes-fivedimes-blocage-arjel.htm). Tuto technickoadministrativní neúčinnost si přiznávají i samotné odpovědné úřady ve Francii a Belgii, které blokaci přes DNS servery nepovažují za účinné prostředky boje s nelegálním on-line sázením. Ve Francii se i přes všechna zákonná opatření údajně v roce 2015 opět navýšila nabídka nelegálního on-line sázení a v současné době připravuje francouzská vláda nový zákon, který by přinesl účinnější nástroje boje s protizákonným hazardem. V Belgii si také uvědomují neúčinnost blokace stránek přes DNS servery, a proto mimo jiné zavedli i trestní odpovědnost hráčů. Pokud ti aktivně hrají na nelegálních stránkách, hrozí jim trestní stíhání.

Cenzurní řešení je tak zjevně pouze iluzorním řešením. Michal Feix k tomu všemu popisuje i další zásadní problém návrhu zákona: diskriminaci českých firem a odvod peněz z českého daňového systému. Ministerstvo totiž v návrhu zásadně reguluje reklamu na hazard u českých internetových provozovatelů. „Zatímco české firmy nesmějí zobrazovat reklamu na údajně „nelegální“ zahraniční sázkové servery, naši zahraniční konkurenti mající v Česku jen své obchodní pobočky mohou tuto reklamu českým uživatelům nabízet bez jakéhokoliv omezení. Daně z těchto příjmů z reklamy logicky odvádí v zahraničí. Ministerstvo tak svým přístupem nesmyslně omezuje pouze české internetové firmy a ty zahraniční tímto přístupem zcela ignoruje“. A dále Michal Feix také dodává: „Ministerstvu financí přitom spolu s dalšími asociacemi navrhujeme funkční opatření v podobě blokace plateb nelegálním podnikatelům. Lze tedy pouze spekulovat, proč na právu blokace, a tedy cenzuře obsahu na internetu, ministerstvo tak zarputile trvá.

Seznam.cz v této souvislosti vyzývá, aby byl proces projednávání zákona zásadním způsobem zprůhledněn a ministerstvo financí tak nezavdávalo svým přístupem prostor ke spekulacím, co je vlastně jeho skutečným záměrem v souvislosti s navrhovanou pravomocí úředníka ministerstva financí odpojit jím určenou webovou stránku z internetu.

Irena Zatloukalová,
tisková mluvčí

Sdílet na sítích