Seznam.cz se shoduje s britskou poslankyní na nebezpečí další regulace on-line platforem

Zástupci Seznam.cz se dnes na schůzce s baronkou Neville-Rolfe, členkou britského parlamentu, a také náměstkyní ministra pro business, inovace a dovednosti shodli na nebezpečí další regulace on-line platforem v EU. Společně poukazují na to, že pokračující regulace by vedla k omezování kreativity, inovací a v konečném důsledku i konkurenceschopnosti evropských digitálních firem, aniž by přinesla jakýkoliv užitek samotným Evropanům, které měla původně chránit.

Diskuse proběhla v rámci pracovní návštěvy baronky Neville-Rolfe v Praze. V sídle společnosti Seznam.cz se setkala s  Michalem Feixem, ředitelem pro právní a legislativní záležitosti společnosti Seznam.cz. Propozici poukazující na výše zmíněná rizika hodlá baronka Neville-Rolf předložit Evropské komisi. Týká se totiž strategie jednotného digitálního trhu, konkrétně tématu on-line platforem. Dnes ji baronka Neville-Rolfe představuje právě v Praze za doprovodu britské velvyslankyně Jane Thompson. V současné chvíli pro ni sbírá podporu napříč Evropou. Její obsah je v naprostém souladu s tím, co Seznam.cz aktivně zdůrazňuje na české i evropské půdě.

Fotografie baronky Neville-Rolfe a Michala Feixe v tiskové kvalitě.

Hlavním tématem jednání ve společnosti Seznam.cz byl společný pohled na regulatorně zaměřený přístup Evropské komise k tématu on-line platforem. Prohlášení vyzývá Evropskou komisi, aby na on-line platformy pohlížela optikou příležitosti a nikoli hrozby, vzala v potaz si již existující zákony, kterými se musí platformy řídit a neuplatňovala jeden plošný přístup k různorodým druhům on-line služeb. Obě strany se shodly na tom, že on-line platformy jsou motorem inovací s velkým potenciálem pro firmy i uživatele samotné.

Toto stanovisko se plně shoduje s postojem společnosti Seznam.cz, který Michal Feix shrnuje takto: „Evropskou komisí otevírané téma on-line platforem vnímám jako uměle vytvořený koncept, založený na kombinaci neznalosti a strachu. Namísto vytváření skutečných podmínek pro rozvoj inovativních služeb v Evropě jsme svědky nápadů, které mohou vyústit v regulacemi paralyzované evropské prostředí, ve kterém už budeme pouze závistivě pokukovat na ostatní kontinenty, které budou díky lepšímu legislativnímu prostředí úspěšnější než Evropa. Dnešní moderní digitální služby nefungují v právním vakuu. Již dnes se na ně vztahuje platná národní i mezinárodní legislativa. Každý další necitlivý zásah může vést k tomu, že se budoucí on-line služby budou s definitivní platnosti provozovat všude jinde ve světě jen ne v naší domovské Evropě. Evropa si musí podobně jako jiné vyspělé kontinenty uvědomit, že internet a on-line prostředí není pro Evropany hrozba ale příležitost.“ Dodejme ještě, že podle současné definice Evropské komise spadá pod termín „On-line platforma“ většina služeb, které Seznam.cz provozuje. Tedy kromě těch na první pohled jasných – jako jsou Zboží.cz, domovská stránka Seznam.cz nebo Seznam.cz Vyhledávání – také služby jako Mapy.cz, Firmy.cz nebo Stream.cz a Mixér.cz.

Poznámky pro editory:

Definice on-line platforem dle Evropské komise:
„On-line platformou“ se rozumí podnik působící na dvou- či vícestranných trzích, která využívá internet k vzájemné interakci mezi dvěma nebo více odlišnými, avšak vzájemně závislými skupinami uživatelů s cílem vytvářet hodnoty pro alespoň jednu skupinu. Některé platformy spadají do kategorie poskytovatelů zprostředkovatelských služeb.
Typickými příklady jsou obecné internetové vyhledávače (např. Google, Bing), specializované vyhledávací nástroje (např. Google Shopping, Kelkoo, Twenga, Google Local, TripAdvisor, Yelp), místně orientované katalogy firem nebo některé mapy (např. Google Maps nebo Bing Maps), agregátory zpráv (např. Google News), internetové obchody (např. Amazon, eBay, Allegro, Booking.com), audiovizuální a hudební platformy (např. Deezer, Spotify, Netflix, Canal play, Apple TV), platformy ke sdílení videonahrávek (např. YouTube, Dailymotion), platební systémy (např. Paypal, Apple Pay), sociální sítě (např. Facebook, LinkedIn, Twitter, Tuenti), obchody s aplikacemi (např. Apple App Store, Google Play) nebo kooperativní platformy (např. AirBnB, Uber, Taskrabbit, Bla-bla car). Poskytovatelé přístupu k internetu do této definice nespadají.

Strategie jednotného trhu: online platformy
Komise komplexně analyzuje úlohu on-line platforem (vyhledávačů, sociálních médií, obchodů s aplikacemi atd.) na trhu. To bude zahrnovat takové otázky, jako je nedostatečná transparentnost výsledků vyhledávání a cenových politik, jak platformy používají informace, které obdrží, vztahy mezi platformami a dodavateli a prosazování jejich vlastních služeb v neprospěch konkurence – tedy pokud se na ně již nevztahuje právo hospodářské soutěže. Bude také zkoumat, jak nejlépe bojovat s nedovoleným obsahem na internetu.
Zdroj: EK

Sdílet na sítích