Přivítejte pokročilé filtry

14. dubna 2016

Dlouho očekávané pokročilé filtry v Skliku jsou konečně tady. Nyní se dostanete ke všem potřebným statistikám v inzerentském rozhraní výrazně rychleji. Věříme, že díky nim bude práce s Sklikem ještě příjemnější. Pojďme se podívat, co všechno umí. A není toho málo!

Kde a co mohu filtrovat?

Pokročilé filtry (dále jen “filtry”) aktuálně naleznete v Kampaních, Sestavách, Inzerátech, Klíčových slovech a Umístěních na všech úrovních účtu nad tabulkou s daty.

Nastavení filtru nad tabulkou


Filtrovat můžete dle všech viditelných informací ve výpisu, tedy dle názvů, stavů, vlastností, nastavení a statistik. Nabídka podmínek je vždy odvislá od prohlížené záložky a úrovně, na které se momentálně pohybujete.

Chcete se podívat na vyhledávací kampaně s CTR menším než 2 %, pouze pozastavené sestavy nebo textové inzeráty, vybrané rozměry bannerů či konkrétní shodu klíčových slov? Není problém, s tím vším si filtry poradí.

Jak filtry fungují?

Kliknutím na tlačítko Filtr vyvoláte dialog – nastavení filtru, ve kterém si jednoduše vyhledáte a vyplníte potřebné podmínky.

Ukázka nastavení filtru Ukázka dialogu s nastavenými podmínkami

Dali jsme si velkou práci, aby se uživatel pokud možno nedostal do stavu, kdy udělá při vyplňování filtru chybu. Automaticky proto validujeme, formátujeme a upravujeme uživatelem vepsané hodnoty nebo nedovolujeme nastavit vícekrát konfliktní podmínky.

Kontrola vstupních hodnot Tohle se vám u nás při zkopírování hodnoty z tabulky nestane

Filtr je po nastavení podmínek možné rovnou aplikovat, popřípadě uložit pro budoucí opětované použití. Aplikace je vždy jednorázová pro danou záložku a úroveň. K filtru je možné se vrátit pomocí historie prohlížeče (tlačítkem zpět) díky propsání všech podmínek do URL stránky, kterou můžete mimo jiné kdykoliv poslat svému kolegovi.

Aplikování / Uložení a aplikování filtru

Po aplikaci filtru dojde k nalezení a vypsání výsledků, jež odpovídají nastaveným kritériím. Nad tabulkou je k vidění pruh s informací o aktivním filtrování spolu s výčtem všech podmínek, které se snažíme prezentovat s důrazem na přehlednost a úsporu místa.

Lišta s výčtem kritérií

Pod tabulkou samozřejmě nemůže chybět hodně důležitý součet statistik pro vyhledanou množinu dat.

Součtové řádky

Do úpravy filtru se dostanete kliknutím na informační pruh nebo tlačítko Filtr. Zrušit jej můžete pomocí křížku na konci pruhu či tlačítka v nastavení filtru Zrušit filtr.

Ukládání filtrů

I když je možné URL s nastaveným filtrem uložit do záložek, je mnohem příjemnější používat ukládání přímo v Skliku. Filtr si totiž můžete uložit nejenom pro konkrétní účet, ale také pro všechny vámi spravované účty. Uložené filtry vidí v účtu jen ten uživatel, který je vytvořil.

Ukládání filtru Ukázka ukládání filtru pro prohlížený účet

Filtr se vždy uloží pouze pro danou záložku, kde byl nastaven. Vycházíme z toho, že co záložka, to specifické podmínky, jiné potřeby a rozsahy statistik.

Vyvolat lze filtr z nabídky pod tlačítkem Filtr na všech úrovních účtu, ovšem pouze za předpokladu, že neobsahuje podmínku, která nejde na dané úrovni nastavit. Těžko budete chtít například filtrovat data v konkrétní sestavě dle jejího názvu.

Uložené filtry

Filtrování dle stavů

U stavů jsme se snažili jít na dřeň a nabídnout co možná nejdetailnější filtrování. Neuniknou vám díky tomu kampaně s nízkým rozpočtem, zamítnuté inzeráty, neaktivní klíčová slova nebo sestavy jen z aktivních kampaní.

Filtrování dle stavů

Hledání v názvech

Hledání v názvech je nedílnou součástí pokročilých filtrů, není tedy potřeba se jako dříve prokousávat hromadou dat z celého účtu, stačí se zanořit do požadované kampaně / sestavy. Pro jeho časté využití je vytaženo nad tabulku hned vedle nastavení filtru.

Rychlé hledání

Takzvané rychlé hledání je úzce provázané s nastavením filtru a podporuje pokročilý zápis operací stejně jako hledání v účtu.

Ukázka rychlého hledání Ukázka provázání rychlého hledání s nastavením filtru

Pokud budete chtít svůj dosavadní filtr rozšířit o hledání v názvu pomocí rychlého hledání, filtr se nezruší, ale jednoduše doplní o nové podmínky.

Nechybí hledání v Cílové URL inzerátů a klíčových slov nebo hledání v názvu kampaně / sestavy, ve které se data z prohlížené záložky nachází, pokud se právě pohybujete na úrovni účtu či kampaně. Zobrazit si tak můžete například všechny inzeráty z kampaní obsahující v názvu řetězec “RTG”.

Název kampaně / sestavy

Při hledání v názvech je možné vybrat si z operací Obsahuje, Neobsahuje, Obsahuje přesně, Neobsahuje přesně a nově i Začíná na, Nezačíná na, Končí na a Nekončí na, což vám pomůže hledat ještě o něco přesněji.

Hledání v názvech je postavené na nové technologii, kterou ještě intenzivně ladíme, především pak po stránce rychlosti. Proto může být v některých případech vrácení výsledků dočasně pomalejší. Prosíme o trpělivost.

Čísla, čísla, čísla

Filtrovat lze dle všech metrik dostupných v tabulce včetně složek Podílu zobrazení, výše rozpočtu u kampaní a nastavení cen u sestav a cílení.

Vybrat si můžete ze standardních operací větší než (>), menší než (<), větší nebo rovno (>=), menší nebo rovno (<=), rovná se (=) a nerovná se (≠).

Při filtrování bereme v úvahu sdílené rozpočty i zděděné ceny z vyšších úrovní, jež jsou v tabulce propsány šedou barvou.

Budoucnost pokročilých filtrů v Skliku

Podporu pro ostatní cílení přineseme poté, co dojde k jejich zhromadnění, na kterém aktuálně pracujeme.

Do budoucna počítáme i s vlivem filtrů na graf, rychlým stažením statistického reportu přímo z výpisu, rozšířením o nové podmínky nebo s výběrem více kampaní / sestav z jejich seznamu, čímž jednoduše omezíte filtr.

Věříme, že třičtvrtěroční práce desetičlenného vývojového týmu zásadně zpříjemní a zpřehlední vaši práci v inzerentském rozhraní Skliku.

Dejte nám vědět, jak se vám filtry líbí, případně co zde nezmíněného byste v nich ještě rádi uvítali.

Za celý tým Sklik.cz Tomáš Richter a David Velechovský

Sdílet na sítích