12 lidí ze sta běžně nakupuje přes mobil

Nákupy z mobilních telefonů už nejsou tak neobvyklé. Podle průzkumu společnosti Seznam.cz 12 % dotázaných totiž běžně uskuteční celý svůj nákup přes mobil. Z dat vyplynulo, že toto počínání je bližší mužům než ženám. Narůstající význam chytrých telefonů potvrzují také trendy mobilní reklamy u služeb společnosti Seznam.cz. Například reklamní systém Sklik si od ledna do května letošního roku připsal 13% nárůst prokliků na reklamu z mobilního vyhledávání. Stejná tendence je patrná i u internetové televize Stream.cz, jež v červnu zaznamenala víc kliknutí na videoreklamu před pořady z mobilů než z klasických počítačů.

Průzkum uskutečněný v květnu 2016 přes nástroj Seznam.cz Výzkumník se dotazoval na zvyklosti a používání mobilního internetu. Vyplynulo z něj, že 12 % z těch, kteří internet v mobilu využívají, běžně přes mobil uskuteční i celý svůj nákup. To znamená, že 12 lidí ze sta si zboží v mobilu vybere, případně porovná s dalšími produkty a na závěr i potvrdí tlačítkem zaplatit. „Velkou roli v nákupním procesu hraje mobil i u těch, kteří si zatím na dokončení nákupu v něm netroufají. Běžně totiž k výběru zboží a zjištění dalších informací používá mobil 41 % respondentů našeho průzkumu, 24 % pak výjimečně. Nákup včetně provedení platby dokončují tito lidé přes počítač, nebo pak osobně na prodejně,“ interpretuje výsledky průzkumu Marko Zekič, manažer mobilní reklamy společnosti Seznam.cz.

image

Graf ke stažení ve větším rozlišení

Nákupy přes mobil jsou mužům bližší 

Mezi ženami a muži je více jak 10% rozdíl v tom, jak používají internet v mobilu k nakupování. 38 % mužů totiž potvrdilo, že mobil běžně využívá ke čtení recenzí, výběru zboží nebo k samotnému nákupu. Oproti tomu jen pro 29 % žen je mobil běžnou součástí nakupování, 36 % z nich dokonce mobil k této činnosti nevyužívá vůbec. „Zajímavé jsou výsledky z pohledu věku respondentů. Neukazují totiž téměř žádný rozdíl. Jak pro 37 % mladých (ve věku 10 – 24 let), tak pro 37 % ekonomicky aktivních (ve věku 25 – 44 let) je mobil běžným prostředkem při nakupování,“ komentuje Marko Zekič. 

image

Graf ke stažení ve větším rozlišení.

Využívání internetu a nakupování v mobilu v praxi

Mobil hraje v nákupním procesu, kam patří také inspirace reklamou, čím dál větší roli. Výsledky průzkumu potvrzují i trendy v rámci jednotlivých služeb společnosti Seznam.cz. Například reklamní systém Sklik jen od ledna do května letošního roku zaznamenal 13% nárůst proklikovosti reklamy v mobilním vyhledávání. Na službě Zboží.cz se zase v týdnu od 6. do 12. června lidé téměř 300tisíckrát proklikli do e-shopů ze svých mobilů, zatímco z počítače uskutečnili za stejnou dobu jen přibližně pětkrát více prokliků.

Stále rostoucí význam mobilního telefonu při využívání on-line služeb dokládají i data internetové televize Stream.cz. „Je dobré si uvědomit, že dnes už 14 % veškerých zhlédnutí videí je uskutečněno z mobilů, a to nepočítáme aplikaci, která tvoří dalších 10 %. Navíc se tato čísla stále zvyšují – právě počet zhlédnutí na mobilním webu se loni pohyboval kolem 11 %. V souvislosti s tím také sledujeme nárůst kliknutí na videoreklamu. Například v červnu 2016 jsme diváky Stream.cz zaujali až třikrát více reklamním videospotem pre-roll před videem na mobilním telefonu než na klasickém webu. Proto je třeba při plánování marketingové kampaně myslet také na to, že ji část cílové skupiny zahlédne na mobilu,“ doplňuje k trendům využívání mobilního internetu Petr Hoffmann, account manager nových médií v Seznam.cz.

Zajímavé je porovnat odpovědi na otázku „Jaké reklamy nebo doporučení na zboží by vás v mobilu mohly zaujmout?“ s reálnými daty. Z nabídky kategorií lidé během průzkumu nejčastěji volili slevy a akce, oblečení a elektroniku. Reálná data však jejich odpovědi potvrzují jen částečně. V období od 6. do 12. června se lidé na službě Zboží.cz nejčastěji proklikli v mobilech do e-shopů u produktů zařazených do kategorií mobilní telefony, bazény a dámské parfémy.

 

O výzkumu

Data jsou založena na on-line průzkumu společnosti Seznam.cz, který probíhal od 16. do 20. května 2016 prostřednictvím nástroje Seznam.cz Výzkumník. Z celkového počtu 1 049 respondentů 764 potvrdilo, že využívá ve svém mobilním telefonu internet, a právě této skupiny lidí se týkaly všechny výše zmíněné otázky k reklamám a nakupování v mobilu.

Simona 

image
Sdílet na sítích