Konec inzerce elektronických cigaret

5. září 2016

Od 7. 9. 2016 nabyde účinnosti novela zákona o regulaci reklamy. Na Zboží.cz tak bude omezena reklama na elektronické cigarety a náplně do nich. Vyhněte se blokaci a  před daným termínem odstraňte tyto nabídky z vašeho XML feedu.

Nově však bude reklama na elektronické cigarety omezena ve stejném rozsahu, jako reklama na tabákové výrobky, a to novelou č. 180/2016 Sb. (která mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), a to s účinností od 7. 9. 2016 (zákon byl vyhlášen dne 9. 6. 2016 ve Sbírce zákonů).

Požadavky na reklamu na tabákové výrobky stanoví zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že elektronická cigareta nespadala pod definici tabákových výrobků (tabákové výrobky jsou definovány v § 2 písm. u) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, jako „tabákové výrobky určené ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud jsou vyrobeny zcela nebo zčásti z tabáku, včetně tabáku geneticky upraveného“, protože neobsahuje tabák, povinnosti související s reklamou na tabákové výrobky se tak na elektronické cigarety nevztahovaly.

Do zákona o regulaci reklamy se vkládá nový § 3a tohoto znění:

„Elektronické cigarety (1) Zakazuje se reklama, jejímž cílem nebo přímým nebo nepřímým účinkem je propagace elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, šířená prostřednictvím služeb informační společnosti nebo v periodickém tisku, neperiodických publikacích, na letácích, plakátech nebo jiných tiskovinách, s výjimkou publikací, které jsou určeny výlučně profesionálům v obchodě s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich, a publikací, které jsou tištěny a zveřejněny ve třetích zemích, pokud tyto publikace nejsou primárně určeny pro vnitřní trh Evropské unie.“

„(2) Zakazuje se jakákoli forma sponzorování akcí, činností nebo jednotlivců, jejichž cílem nebo přímým nebo nepřímým účinkem je propagace elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, pokud se objekt sponzorování týká několika členských států Evropské unie nebo se koná v několika členských státech Evropské unie anebo dosahuje přeshraničního účinku jiným způsobem.“

Blokace se bude týkat nejen elektronických cigaret a náplní do nich, ale i celého segmentu elektronických cigaret.

Zákon č. 305/2009 Sb., totiž definuje elektronickou cigaretu následovně: „elektronickou cigaretou je výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových výparů, včetně příslušenství takových výrobků

Blokace reklamy se tedy od středy, 7. 9. 2016 týká těchto kategorií:

Tabulka ke stažení

Sdílet na sítích