Posílení významu kvality stránek

20. října 2016

V pondělí 17. 10. 2016 jsme nasadili aktualizaci vyhledávacího algoritmu, kterou interně nazýváme Page Quality. Cílem aktualizace je více zohledňovat kvalitu webů a stránek při řazení výsledků a tím dosáhnout vyšší spokojenosti uživatelů.

Kvalita a relevance jsou dvě nejdůležitější složky, které ovlivňují pořadí výsledků v SERPu. Relevance vyjadřuje to, jak odpovídá stránka zadanému dotazu, kvalita se posuzuje bez ohledu na dotaz. Význam kvality je nyní vyšší, než tomu bylo dříve.

Nárůst průměrné kvality dokumentů v SERPu o 9 %

V následujícím grafu jsou zobrazeny průměrné kvality dokumentů na jednotlivých pozicích v SERPu. Pokud spočteme průměrnou kvalitu přes celý SERP před a po aktualizaci, dojdeme k tomu, že došlo k nárůstu kvality o 8,94 %.

Sloupce vyjadřují průměrnou kvalitu výsledků na jednotlivých pozicích v SERPu.

Graf: Nárůst průměrné kvality dokumentů na jednotlivých pozicích v SERPu

 Dopady

  • u 16,4 % dotazů došlo ke změně na první pozici
  • u více než 50 % dotazů došlo ke změně na prvních třech pozicích

Co ovlivňuje kvalitu

  • stránka dobře plní svůj účel
  • obsah je snadno dosažitelný a přehledně organizovaný
  • obsah je originální
  • obsah je odborný a důvěryhodný; je zřejmé, kdo ho vytvořil
  • lze zjistit, kdo web provozuje; je možné ho kontaktovat
  • web má dobrou pověst

V čem se liší Page Quality od Jalapeño

Jalapeño se soustředilo na identifikaci a ponižování spamu a přeoptimalizovaných stránek (keyword stuffing). Page Quality ovlivňuje i SERPy, kde žádný spam není. V nich se snaží upřednostnit stránky, které dosahují nejvyšší kvality, před stránkami s kvalitou nižší.

Sdílet na sítích