Export rozšířených textových reklam z ppcHITu do AdWords

21. prosince 2016

Vánoční nadílka pro všechny PPC specialisty, kteří spravují své reklamní kampaně pomocí nástroje ppcHIT, je tu, neboť konečně přichází podpora exportu rozšířených textových reklam do AdWords. Není to však jediná novinka v ppcHITu.

export-eta-do-adwords_1 Náhled vytváření ETA inzerátu

Ve 3. kroku nastavení exportu nově přibyla pro AdWords možnost přepínání formátu šablon pro vzhled inzerátu, přičemž pro nově vytvářené exporty je rozšířený formát již dnes nastavený jako výchozí.

V Google AdWords totiž nebude po 31. lednu 2017 možné vytvářet a ani upravovat standardní textové reklamy, a proto ani ppcHIT nebude po tomto datu umožňovat vytváření a editaci exportů reklamních kampaní v tomto formátu. PPC specialisté tak mají celý leden na to, aby převedli svoje stávající exporty do AdWords na rozšířený formát. Po 31. lednu však již tuto možnost mít nebudou.

Celý proces přechodu na nový typ inzerátů je snadný. U stávajícího exportu přepnete pomocí tlačítka Přepnout na rozšířené inzeráty, systém převede stávající obsah do šablony ETA inzerátu. Na vás je kontrola, zda texty sedí, jak potřebujete, a samozřejmě vyplnění dalších potřebných polí – Titulek 2, alespoň jeden řádek Cesty a volitelně Měřicí šablonu.

Při dalším exportu pak ppcHIT v kampaních vytvoří nové inzeráty dle vaší nové šablony rozšířeného inzerátu a původní inzeráty pozastaví.

Nicméně ještě do konce ledna 2017 bude možné rozšířené textové inzeráty přepnout zpět na klasické. V takovém případě se standardní textové inzeráty v kampani opět spustí či případně vytvoří a rozšířené se naopak pozastaví.

Za pomoc s testováním exportů rozšířených textových inzerátů děkujeme Petře Větrovské, Karlu Rujzlovi a Stanislavu Jílkovi. Během ledna 2017 pak budou k dispozici rozšířené textové inzeráty i v Skliku a možnost jejich vytváření a exportu přibude i v ppcHITu.

Validace feedu

Přidání podpory rozšířených textových inzerátů však není jediná novinka v ppcHITu. Někteří z vás si možná všimli, že již před časem jsme přidali vychytávku v podobě validace feedů Obchodů.

validace-feedu-01_1 Validace feedu

V situaci, kdy je vkládán nový feed a je v něm objevena nějaká závada, je inzerentovi zobrazen výsledek validace, který mu napoví, co je ve feedu špatně a kde má chybu hledat.

validace-feedu-02_1 Zobrazení chybové hlášky

Validace se však neprovádí pouze při vkládání nového feedu, ale pokaždé, když dojde k jeho opětovnému stažení, což se děje jednak automaticky před každým exportem, ale také je možné přenačtení vynutit v nastavení exportu kliknutím na ikonu s šipkami v pravém horním rohu stránky.

V případě, kdy je závada objevena právě při vynuceném přenačtení, zobrazí se u ikony bublina s upozorňující zprávou a odkazem pro získání podrobnějších informací o chybách. Vyskytne-li se však problém během stahování feedu, jenž se provádí před automatickým exportem, je inzerentovi odeslán e-mail s upozorněním a výstupem validace.

Věříme, že tato novinka napoví uživatelům, co mají ve svých feedech opravit, a tím tak s ppcHITem zrychlí práci.

Za celý tým Skliku Jiří Mašek a David Velechovský

Sdílet na sítích