Importujte do Skliku snadno a efektivně

Na základě často kladených dotazů týkajících se importu kampaní do Skliku, jsme pro vás připravili článek, který vám jednotlivé typy importů objasní a pomůže zefektivnit vaší práci s rozhraním Sklik.


V Skliku máme k dispozici následující typy importů, které podrobněji rozebereme v článku:

Vytvořit či přepsat kampaně – smaže z kampaní veškerá data, která nejsou v importovaném souboru obsažená.

Duplikovat existující kampaně – duplikuje stávající kampaně, s aktuálním datem na konci názvu.

Aktualizační režim – doplní / upraví cokoliv, co ve stávajících kampaních není. Ostatní kampaně, sestavy atd. nezmění, protože identifikátorem je název kampaně a tedy import nikdy nesahá na kampaně, které nejsou v importovaném souboru obsažené.


Vytvořit či přepsat kampaně

Pro tento typ importu nalezneme uplatnění v následujících situacích:

  1. Prázdný účet
  2. Existující aktivní kampaně

U 1. varianty je to snadné – kampaně se Vám do účtu nahrají nově spolu se vším, co importní soubor obsahuje.
Ve druhém případě je to trochu složitější. Na základě nejčastěji kladených dotazů bychom vám rádi objasnili použití tohoto typu importu v situaci, kdy máte jíž existující aktivní kampaně:

  • Přepsal jsem inzeráty a nyní bych je chtěl aktualizovat v rozhraní Sklik.

V takovém případě doporučujeme při nastavení importu zaškrtnout vše, krom položky „textové inzeráty“ a zvolit typ importu „vytvořit či přepsat“. Veškerá data zůstanou nedotčená a v účtu se pouze přepíší inzeráty v požadované podobě.
Inzeráty, které jste neměnili, musí importní soubor obsahovat, jinak dojde k jejich smazání.

  • Změnil jsem URL, rád bych změny zapracoval do inzerátů, ale nechci přijít o statistiky.

V tomto případě lze použít „vytvořit či přepsat“ i „aktualizační režim“, doporučujeme však zvolit „aktualizační režim“.
Pokud měníte jen cílovou URL, Sklik nevytváří nové inzeráty a změnu cílové URL považuje za aktualizaci stávajícího inzerátu.

  • Potřebuji přesunout aktualizované kampaně (např. s novými sestavami) z AdWords, ale nechci, aby se mi přepsaly CPCmax.

V případě tohoto scénáře je nutné při nastavení importu v sekci “Nepřeji si importovat”  zaškrtnout pole “Ceny za proklik pro vyhledávací a obsahovou síť” (viz. obrázek).

  • Některé sestavy / kampaně se po importu smazaly, proč tomu tak je?

V případě, kdy chcete importem nahrát nové kampaně / sestavy a stávající ponechat, je důležité, abyste volili typ importu „aktualizační režim“. Pokud chcete využít typ importu “vytvořit či přepsat“, musí se názvy kampaní a sestav v importovaném souboru shodovat s názvy kampaní a sestav v rozhraní.

Duplikovat existující kampaně

Tato varianta importu zahrnuje následující scénář – pokud je v importním souboru uvedena již existující kampaň, tento typ importu Vám ji založí znovu spolu s aktuálním datem na konci názvu kampaně.

Příklad:

V jakém případě tento typ importu použít?

Tento typ vám může být nápomocný v případě, kdy potřebujete totožné kampaně se stejnou strukturou použít pro cílení na různé typy zařízení (např. pc a mobil).

Aktualizační režim

Tento režim je vhodný v situaci, kdy již máme vytvořené kampaně a chceme provádět menší úpravy v kampaních, sestavách, či upravovat textové inzeráty nebo přidávat bannery (ve formátu ZIP).

Výhodou aktualizačního režimu je, že se nemusíte obávat nežádoucího smazání kampaní, sestav nebo inzerátů jako například při použití režimu „vytvořit či přepsat kampaně“.

V případě použití tohoto režimu se však musí shodovat názvy a interpunkce všech kampaní a sestav, aby nedošlo k jejich duplikaci.

Je také důležité dbát opatrnosti zejména při editaci a úpravě inzerátů. Pokud přepíšete nebo upravíte inzerát v editoru, exportovaný soubor neponese žádnou informaci o tom, že má upravené inzeráty pozastavit. Proto se může stát, že vám pouze upravené inzeráty přidá a ostatních se nedotkne. Tj. Pokud uživatel upraví 2 inzeráty ze 3, získá v rozhraní Sklik inzerátů 5.

Doporučujeme tedy použít tento typ v případě přidání nových inzerátů a pro případný přepis zvolit typ “vytvořit či přepsat”.

Tipy na konec

  • Cokoliv, co nechcete v editovaných kampaních změnit či mazat, zaškrtněte v nastavení importu.
  • Pokud ve stávajících kampaních již máte RTG seznamy a časové plánování nebo pouze jednu z variant, zaškrtněte možnost „nepřeji si importovat“ (více se dozvíte v nápovědě).
  • Při úpravě URL po přechodu z HTTP na HTTPS lze u importovaného souboru použít funkci „Najdi a nahraď“ (viz. obrázek níže).


Doufáme, že pomocí tohoto soupisu tipů k importu budete moci aktualizovat své kampaně efektivněji.
V případě dotazů se neváhejte obrátit na sklik@firma.seznam.cz nebo nám napište do komentářů.

Za celý tým Skliku Markéta Vávrová a Tomáš Legát

Sdílet na sítích