Využijte více místa pro své sdělení v Skliku – spouštíme rozšířené textové inzeráty (ETA)

9. února 2017

Počínaje dnešním dnem mají všichni inzerenti možnost využívat v Skliku rozšířené textové inzeráty (ETA). Kde a kdy budeme nový typ inzerátů zobrazovat, kolik času máte na úpravu kampaní a jak převést kampaně co nejjednodušeji?

Od této chvíle je možné v Skliku využívat tzv. rozšířené textové inzeráty (dále jen ETA). Můžete je zadat ve webovém rozhraní Skliku, můžete je importovat (a exportovat), můžete je využívat v ppcHITu stejným způsobem jako při exportu do AdWords a můžete s nimi pracovat i v novém API Skliku.

Rozšířený textový inzerát (ETA) ve vyhledávání na Seznam.cz

<img „wp-image-3702 alignright“ class=“size-full wp-image-3817″ src=“https://blog.seznam.cz/wp-content/uploads/2017/02/eta_blog_standardni_inzerat.png“ alt=““ width=“886″ height=“249″ />Běžný textový inzerát (STA)ETA se již zobrazují ve výsledcích vyhledávání na Seznam.cz a na vybraných partnerských webech obsahové sítě Skliku.

V rozhraní přibyla při vkládání inzerátu možnost vytvořit rozšířený inzerát. Ten se skládá z:

 • Cílové URL (max. 2048 znaků) – obsahuje adresu stránky, na kterou se uživatel po kliknutí na inzerát dostane.
 • Titulku 1 (max. 30 znaků)
 • Titulku 2 (max. 30 znaků)
 • Viditelné URL – skládá se z automaticky načtené domény z Cílové URL (vč. subdomén) a z Cesty.
 • Cesty (dvě pole po max. 15 znacích) – podporuje dynamické proměnné {Keyword:} a umožňuje použití diakritiky. Vyplnění je nepovinné.
 • Popisku (max. 80 znaků) – prostor pro delší reklamní sdělení.

Pokročilé

 • Měřicí šablony – nepovinné pole pro zadání URL s externím měřicím systémem.

Mějte na paměti, že Sklik zobrazuje vždy všechny viditelné prvky inzerátu. Tedy nemusíte se obávat, že vám ořízne konec Popisku nebo nezobrazí Titulek 2.

Více informací najdete v nápovědě.

Pro rychlý přehled o tom, kde máte ve svém účtu v Skliku standardní inzeráty (dále jen STA) a kde ETA, jsme vám přidali v záložce Inzeráty možnost filtrovat dle typu textového inzerátu.

Náhled zadání filtru

ETA vč. všech svých složek (vizte výše) je samozřejmě také plně podporovaná v importu a exportu z Skliku.

Jak získat co nejvíce z přechodu na ETA?

Vyhledávání:

 • Přidejte inzeráty ETA do svých vyhledávacích kampaní co nejdříve – větší inzerát mezi krátkými více zaujme uživatele a zvýší míru prokliku (CTR). Z dosavadního uzavřeného testu vyplývá, že inzeráty ETA měly ve sledovaném období v 85 % případech vyšší CTR než běžné inzeráty ve stejné sestavě.
 • Použijte v jedné sestavě několik inzerátů s různým sdělením. Inzeráty po nasbírání statisticky významného množství dat vyhodnoťte z pohledu CTR i konverzního výkonu, pozastavte ty s nejnižším výkonem a nastavte pro další test inzeráty nové. Nezapomeňte, že konverze se započítávají až 30 dní po uskutečnění prokliku.
 • V případě, že budete mít v jedné reklamní sestavě aktivní standardní textové inzeráty i ETA, systém bude zobrazovat ten, který má vyšší CTR.

Obsahová síť:

 • Přidejte inzeráty ETA do svých stávajících obsahových kampaní k STA. STA v sestavách obsahových kampaní ponechte – systém bude ETA zobrazovat pouze na reklamních zónách podporujících ETA. Předčasným smazáním STA byste se připravili o část zákazníků.

<img „wp-image-3702 alignright“ class=“size-full wp-image-3818″ src=“https://blog.seznam.cz/wp-content/uploads/2017/02/eta_blog_ukazka_obsah.png“ alt=““ width=“972″ height=“312″ />Ukázka ETA v obsahové síti Skliku (1. a 3. inzerát)

Přechod na ETA prakticky

Pomocí AdWords Editoru:

 1. Kampaně exportujte z Skliku.
 2. Výsledný CSV soubor importujte do Editoru.
 3. Označte kampaň nebo účet a v okně s inzeráty zvolte možnost Exportovat jako > Exportovat jako rozšířené textové reklamy.
 4. Nyní máte k dispozici CSV soubor s ETA a jejich umístěním v kampaních (kampaně, sestavy). Tento soubor importujte do AdWords Editoru (Účet > Importovat > Ze souboru…)
 5. Upravte všechny ETA do požadované podoby. Je třeba doplnit Nadpis 2 a doporučujeme doplnit i položky Cesta 1 a Cesta 2.
 6. STA doporučujeme nepozastavovat, dokud:
  • se vám s ETA ve vyhledávání nepodaří dosáhnout minimálně stejného CTR a PNO jako s STA.
  • v obsahové síti Sklik nebude mít 100% podporu ETA – předpokládaný termín je konec března 2017.
 7. Kampaně exportujte do CSV. Je třeba exportovat celé kampaně, nikoliv třeba jen inzeráty.
 8. CSV importujte do Skliku v módu Aktualizace. Systém v kampaních nebude nijak měnit nastavení položek, které v souboru nejsou obsažené.

Pomocí Převodníku inzerátů:

 • V záložce Inzeráty máte v roletkovém menu Vybrané nově možnost označené inzeráty hromadně převést na rozšířené (ETA).
 • Sklik předvyplní URL, Titulek 1 a Popisek. Vy jen doplňte Titulek 2 a doporučeně Cestu.
 • Nezapomeňte před uložením zvolit, zda si přejete původní inzeráty ponechat nebo smazat (výchozí nastavení).

<img „wp-image-3702 alignright“ class=“wp-image-3819 size-full“ src=“https://blog.seznam.cz/wp-content/uploads/2017/02/eta_blog_vybrane_prevod.png“ width=“480″ height=“412″ />Nová volba v menu Vybrané<img „wp-image-3702 alignright“ class=“size-full wp-image-3820″ src=“https://blog.seznam.cz/wp-content/uploads/2017/02/eta_blog_zakladani_inzeratu.png“ alt=““ width=“474″ height=“340″ />Vzhled ETA při převodu z STA

 • Kampaně vytvořené v nástroji ppcHIT převeďte na ETA v něm. Pokud jste tak již učinili u svých kampaní exportovaných do AdWords, nebude to pro vás nic nového. U stávajícího exportu stačí v nastavení vzhledu reklam kliknout na odkaz Přepnout na rozšířené inzeráty, zkontrolovat a případně opravit či doplnit všechna relevantní pole šablony a nakonec změny v nastavení uložit. Při dalším exportu pak ppcHIT v kampaních vytvoří nové inzeráty dle vaší nové šablony rozšířeného inzerátu a původní inzeráty pozastaví.
 • U obsahových kampaní s cílením na Zájmy, Zájmy o koupi, Témata a Retargetingem při migraci přes Editor nezapomeňte, že je importér nepodporuje (z důvodu nekompatibility s AdWords). V prvním kroku importu si můžete tato cílení (kromě Zájmů o koupi) zaškrtnout u Nepřeji si importovat a systém vám tato cílení při importu ponechá (nesmaže).
 • Prostý export vyhledávacích kampaní z AdWords a jejich import do Skliku metodou Vytvořit či přepsat kampaně nedoporučujeme s ohledem na odlišnosti některých nastavení, chování obou systémů a několika dalších změn, které AdWords v posledních týdnech v CSV specifikaci upravily. Všechny úpravy jsme se pokusili do importu zakomponovat, ale podpora stále nemusí být 100%. Pokud se přesto rozhodnete k přepisu, doporučujeme:
  • Zvažte nepřepisování některých položek pomocí check-boxů v prvním kroku importu (Nepřeji si importovat).
  • Zkontrolujte nastavení kampaní.
  • Zkontrolujte napárování Sklik Odkazů (sitelinků).

Co bude se stávajícími textovými inzeráty?

STA inzeráty nadále podporujeme v rozhraní Skliku, importu, exportu, ppcHITu (pouze export do Skliku) i API. Podpora se týká vyhledávací i obsahové sítě.

Předpokládaný termín ukončení podpory STA je léto 2017. O přesném datu vás budeme včas informovat.

Sklik a podpora responzivních reklam

Formát Responzivní reklama (responsive ads) z Google AdWords není v Skliku podporován. Při importu nebudou takové reklamy importovány. V případě, že importem takové obsahové kampaně pouze aktualizujete cenové nabídky, můžete stále využít volby neimportovat inzeráty (a případně cílení – viz výše).

ppcHIT a exporty STA do AdWords

Od 1. února 2017 není možné v Google AdWords vytvářet a ani upravovat STA, a proto ani ppcHIT od tohoto data neumožňuje export reklamních kampaní v tomto formátu. Pakliže jste nestihli včas převést nastavení exportů svých kampaní na ETA, nemusíte se bát, že jste o ně přišli. Všechna nastavení exportů zůstávají tak, jak jsou, a vy je můžete převést na ETA kdykoliv později.

S převedením svých produktových kampaní na ETA ale raději příliš neotálejte, protože v kampaních vyexportovaných v původním formátu se od 1. února 2017 dále neaktualizují inzeráty a ani nedochází k pozastavování neaktuálních sestav. V důsledku toho by tak velice snadno mohla nastat situace, kdy se vaše běžící produktová kampaň začne značně rozcházet s vaší aktuální nabídkou.

Závěr

Věříme, že vám rozšířené textové inzeráty umožní představit vaše produkty ještě lépe a že přechod na tento nový typ inzerátů pro vás bude co nejhladší.

Děkujeme všem agenturám a inzerentům, kteří nám v testu pomohli v minulých dnech podporu ETA vyladit.

V případě jakýchkoliv dotazů nám neváhejte napsat do komentářů níže nebo mailem na sklik@firma.seznam.cz.

Za celý tým Skliku David Velechovský, Zdeněk Líbal, Jiří Mašek

Sdílet na sítích