Rozšířené textové inzeráty (ETA) v obsahové síti

Zkraje února jsme vám představili podporu ETA v Skliku a dali vám doporučení, jakým způsobem na tento nový formát inzerátů přejít. Abychom zachovali výkon inzerátů v obsahové síti, na který jste zvyklí, je nutné při tvorbě nových inzerátů pro obsahovou síť brát zřetel na to, že se nově nemusí ve všech případech vydat celý.

úprava inzerátu, ilustrační obrázek

Sklik podporuje rozšířené textové inzeráty (ETA) ve vyhledávání i v obsahové síti. Zatímco ve vyhledávání je podpora 100% a je možné mít v kampaních pouze tento nový formát, v obsahové síti Skliku je podpora ETA nasazována postupně. Upozorňovali jsme, že je třeba mít pro zachování dosavadního výkonu v sestavách ponechané i původní krátké textové inzeráty (STA).

Při tvorbě ETA v kampaních pro obsahovou síť je třeba nově brát v potaz to, že se na vybraných plochách obsahové sítě Skliku zobrazí inzerát bez Titulku 2. Text inzerátu tedy musí být postaven tak, aby se stěžejní informace nacházela v Titulku 1 nebo v Popisku.

Proč tato změna?

Rozšířený textový inzerát je při plné velikosti tak rozsáhlý, že některé reklamní pozice by narušily layout umístění nebo dokonce celé stránky. To by mělo negativní dopad jak na dojem uživatele z designu stránky, tak na celkový výkon pozice.

Nezobrazení Titulku 2 umožňuje zachovat výkon, na který jsou inzerenti na vybraných webech obsahové sítě Skliku zvyklí.

Jak má a nemá vypadat ETA v obsahové kampani?

Nevhodný inzerát  X

Nevhodný inzerát

Se může v obsahové síti zobrazit takto:

Nevhodný inzerát

Uživatel nemusí pochopit, že se jedná o RC vrtulníky.

Vhodný inzerát  

Vhodný inzerát

Se může zobrazit takto:

Nevhodný inzerát

Uživatel nadále pozná, co je předmětem inzerce.
Změna se nijak netýká STA. Nadále však platí, že do konce března 2017 nedoporučujeme mít v sestavách kampaní zobrazovaných v obsahové síti pouze ETA.

Za celý tým Skliku David Velechovský

Sdílet na sítích