Nepřipravujte se o zákazníky – míra pokrytí nyní i pro obsahové kampaně

29. března 2017

Již více než 2 roky jste zvyklí v rozhraní Skliku pracovat s metrikami Kvalita, Míra pokrytí a detailními informacemi o příčině ztracených impresí. Vídáte upozornění na nízký rozpočet ve chvíli, kdy denní rozpočet neumožňuje ve vyhledávací síti oslovit všechny potenciální zákazníky. Upozornění na omezený rozpočet nyní zobrazujeme i v obsahových kampaních.

Podíl ztracených zobrazení v přehledu kampaní

V rozhraní Skliku máte u každé vyhledávací kampaně metriku Kvalita, Podíl zobrazení a ztracená zobrazení z důvodu nízkého rozpočtu (Ztracená zobrazení – rozpočet). Co která hodnota sděluje, se můžete dočíst v nápovědě.

Co našim uživatelům chybělo, byla absence těchto metrik i pro kampaně v obsahové síti Skliku. To se však dnešním dnem mění – podíl ztracených zobrazení z důvodu nízkého rozpočtu se zobrazuje i u kampaní v obsahové síti Skliku se všemi typy cílení.

Nyní tak snadno poznáte, že kampaň nevyužívá plně svůj potenciál a vy se připravujete o potenciální zákazníky.

U kampaní v obsahové síti, jejichž míra pokrytí z důvodu nedostatečného rozpočtu není 100 %, uvidíte také známé upozornění na nízký rozpočet. Pokud na upozornění najedete myší, objeví se informace o množství ztracených impresí, o počtu prokliků, které můžete získat, pokud rozpočet navýšíte, a tlačítko pro rychlé navýšení rozpočtu.

Upozornění na nízký rozpočet v přehledu kampaní

Co dělat, když máte omezený rozpočet

Upozornění na nízký rozpočet je užitečná funkce, ale co dělat, když k dispozici vyšší rozpočet na kampaň z nějakého důvodu zajistit nemůžete? Z byznysového pohledu je nejlepším řešením samozřejmě získat z rozpočtu, který máte k dispozici, maximum.

Ukažme si to na příkladu:

Vaše kampaň má denní rozpočet 1 000 Kč a Sklik vás upozorňuje, že kampaň nyní ztrácí 50 % možných zobrazení. Z toho vyplývá, že denní rozpočet pro oslovení všech potenciálních zákazníků je 2 000 Kč. Co když je k dispozici nemáte?

Předpokládejme, že průměrná cena za proklik v kampani je 10 Kč. Tím získáváte denně 100 prokliků. Pokud snížíte nastavenou maximální cenu za proklik tak, aby pak průměrná cena za proklik klesla na 5 Kč, můžete získat za 1 000 Kč (denní rozpočet) prokliků až dvojnásobek – tedy 200. Jinými slovy až dvakrát tolik potenciálních zákazníků a to stále za stejný denní rozpočet.

A jak je to s konverzemi? Cena za proklik zpravidla nemá vliv na konverzní poměr. Pokud bychom předpokládali, že se konverzní poměr změní a klesnul by třeba až o (nepravděpodobných) 10 %, získáte i tak v příkladu výše výrazně více zákazníků (konverzí).

Upozornění: Snížení maximální ceny za proklik však může způsobit i zastavení zobrazování na některých plochách, což sníží i počty prokliků. Proto pokud ke snižování cen musíme přikročit, ceny za proklik snižujte spíše postupně a nepokračujte s tím dál, pokud počet prokliků začne klesat.

Co (zatím) Sklik neumí

Míra pokrytí v obsahových kampaních není k dispozici v reportech. Statistický report pracuje s jinou databází, kde tyto údaje prozatím nejsou. Historická data je ale možné vidět běžně v rozhraní. K dispozici také není počet ztracených zobrazení z důvodu časového plánování a nízké relevance. Míra pokrytí není k dispozici ani pro Produktové inzeráty. Sloupec s touto hodnotou bude v dohledných dnech proškrtnutý, aby to specialisty, kteří s kampaněmi pracují, nemátlo.

Kdy 100 % neznamená všichni

Míra pokrytí 100 % říká, že dalším zvýšením denního rozpočtu už nová zobrazení a tím pádem ani prokliky a konverze nezískáte. Nadále však platí, že u kampaní v obsahové síti s dostatečným denním rozpočtem, zvýšením ceny za proklik získáte zobrazení na dalších plochách (kde jste se dosud nezobrazovali) a tím pádem i prokliky a konverze.

Data za míru pokrytí v obsahové síti jsou napočítaná správně od pondělí 20. března 2017. Starší data jsou méně přesná. Děkujeme za pochopení a věříme, že vám nová data pomohou získat z vašich kampaních ještě více zákazníků.

Za celý tým Skliku David Velechovský a Zdeněk Karotka Philipp

Sdílet na sítích