Mapy pro nevidomé nově ve třech velikostech

9. května 2017

Tři roky od svého spuštění nabízejí haptické mapy od Seznam.cz další měřítka. Vybrat je možné ze tří různých úrovní detailů zobrazených informací na jeden vytištěný list hmatové mapy. Nově se tak nevidomým nabízí možnost snadno získat například správnou představu o poloze jednotlivých sídel a spojení mezi nimi. A to vše pro Českou i Slovenskou republiku. Na projektu se podílí a velké díky tedy patří univerzitním pracovištím Teiresiás při Masarykově univerzitě a ELSA při ČVUT v Praze.

Haptické mapy Seznam.cz provozuje již třetím rokem. Loni k mapám České republiky přidaly Mapy.cz i podklady k tisku hmatových map Slovenska. Doposud si však mohli nevidomí nechat vytisknout mapy v měřítku 1:1 200, které je hodně podrobné. Zobrazuje uliční síť, která je vhodná pro orientaci ve městě, na zobrazení celé republiky byste potřebovali vytisknout více něž milion listů A4. Nově je toto podrobné měřítko na stránkách hapticke.mapy.cz označováno jako „velké“ a jsou k němu přidána další dvě. Střední měřítko (1:37 000) pak na jednom vytištěném listu zobrazuje území o rozměru 7,5 x 10,5 km. Tato mapa je pak vhodná pro lepší orientaci a zobrazení poloh obcí nebo vodních toků, silnic, dálnic, železnic. Přehledná mapa malého měřítka (1 : 300 000) pak zobrazuje území o rozloze 60 x 85 km a najít se na ní dají větší města, silnice 1. třídy, dálnice či železnice.

image

Náhled měřítka haptických map ke stažení.

Po 3 letech úspěšného provozu služby přicházíme s rozšířením nabídky hmatových map menších měřítek, které nevidomým uživatelům nabízí možnost, jak rychle získat správnou představu o poloze jednotlivých sídel a spojení mezi nimi. Podklady pro tisk hmatové mapy jakéhokoli místa v rámci České republiky a Slovenska je přitom z webové aplikace možné získat okamžitě (v reálném čase). Pro samotné vytištění je třeba disponovat technikou, která umožňuje tisk na tzv. mikrokapsulový papír, případně oslovit některé ze specializovaných pracovišť,“ připomíná Radek Seifert, koordinátor služeb střediska ELSA.

image

Ukázka haptických map ke stažení.

„Na přípravě klíče haptické mapy je nejtěžší vybrat z toho nepřeberného množství dat, které jsou k dispozici, to podstatné. Pravidla pro hmatovou grafiku jsou neúprosná: nemůžete použít barvy, máte pouze jednu velikost písma, jsou dány minimální rozestupy čar a vše musí zůstat přehledné. Najít správný kompromis mezi množstvím zobrazených prvků a jejich srozumitelným zobrazením chce svůj čas,“ doplňuje Petr Červenka ze střediska Teiresiás.

image

Ukázka haptických map ke stažení.

image

První ukázka legendy haptických map ke stažení.

image

Druhá ukázka legendy haptických map ke stažení.

Pro editory

Haptické mapy (www.hapticke.mapy.cz) umožňují automatické generování kartografických podkladů vhodných pro výrobu hmatových map, tedy grafiky reliéfní sledovatelné bez využití zraku. Jejich podoba je výsledkem společného úsilí dvou univerzitních pracovišť – Teiresiás při Masarykově univerzitě a ELSA při ČVUT v Praze – a společnosti Seznam.cz. Dodejme, že Haptické mapy od Seznam.cz jsou jedinou veřejnou službou tohoto druhu na světě, která nabízí kontinuální zobrazení celého státu (prozatím České a Slovenské republiky) v podobě hmatové mapy pro nevidomé. Jako další rozšíření služby se aktuálně připravuje možnost zobrazení map celého světa.

Petr

image
Sdílet na sítích