Diagnostika XML feedu pro Zboží.cz

7. května 2020

Nedávno jste si mohli přečíst o diagnostice feedu pro PPC specialisty, dnes vám přinášíme přehled nejčastějších chyb v XML feedu pro Zboží.cz. Následující chyby mohou způsobit nezobrazování některých důležitých nabídek či nefunkčnost celého XML feedu. A stává se, že si toho často ani nevšimnete…

Duplicitní položky

Duplicity posuzujeme na základě názvu položky, tedy hodnoty v tagu PRODUCTNAME. Pokud budete mít ve feedu dvě a více položek se stejným názvem, vždy se na webu Zboží.cz zobrazí pouze jedna položka.

Chybu odstraníte tak, že specifikujete název. A položky se budou na webu Zboží.cz zobrazovat obě.

URL položky a obrázku

Další a častou chybou jsou nesprávné URL adresy ve feedu. Chybuje se nejčastěji v diakritice a mezerách. Nezapomínejte, že internetové prohlížeče zvládnou mezery i diakritiku zpracovat, kdežto XML soubor nikoli. Lze je nahradit například pomlčkou, jako v příkladu níže.

HTML znaky

Do tohoto výčtu, je třeba zařadit také chybné použití nestandardních HTML znaků, jako je např. &. Tento znak musíme nahradit danou entitou. V tomto případě se jedná o entitu: & Důležité je také zmínit, že v případě špatného používání nestandardních HTML znaků nezpracuje Zboží.cz celý XML feed.

Neaktuální položky

Čtvrtým a posledním bodem jsou neaktuální položky. Ne vždy se musí jednat o chybu na vaší straně. Může to být ještě nezaznamenaná aktualizace feedu nebo celý nefunkční XML feed. V tomto případě zobrazujeme položky od posledního zpracování feedu ještě následujících 30 dní a informaci o nefunkčním feedu zasíláme na účet, kterým se přihlašujete do adminu Zboží.cz.

Kde zjistíte chyby

Máte dvě možnosti kde a jak zjistit chyby. Doporučujeme je kombinovat. První pomocník je validátor XML feedu, naleznete ho tady.

Existují tři možnosti validace XML feedu:

Druhým pomocníkem je administrace Zboží.cz. Chyby naleznete po přihlášení → záložka feed → historie zpracování. V případě, že by byly ve všech sloupcích nuly – feed je nefunkční pro Zboží.cz. Pokud tam nějaké hodnoty budou, lze se dále podívat na „zobrazit hlášení“, kde najdete tabulku s konkrétními chybami a jejich příklady.

Jak chybám předejít

Sledujte nápovědu Zboží.cz, konkrétně pak přímo specifikaci XML feedu. Předejte tím výše zmíněným chybám a na Zboží.cz i v produktových kampaních Skliku se budou zobrazovat všechny vaše položky. Navíc vám půjdou i lépe optimalizovat vaše kampaně.

Lucie Hvězdová, Konzultant Zboží.cz

Sdílet na sítích