Využití polohy zařízení v našeptávači

Tým Vyhledávání 9. června 2020

Na našeptávači jsme v poslední době provedli několik úprav, které vedou k tomu, že je zase o kousek chytřejší. Výsledek již můžete v nášeptech vidět. Co nového tedy umí?

Nově bere v potaz polohu vašeho zařízení. Díky tomu lépe našeptává lokální hledání (například restaurace či řemeslníky). Pro lokální dotazy totiž zvyšujeme váhu výrazům, které jsou vám geograficky blíže. Rozdíly v hledání ukazují následující obrázky:

První obrázek našeptává podle zjištěné polohy – uživatel se nachází v Praze, proto je v nášeptech vidět jedna lokalita.


U druhého obrázku je vidět, že našeptávač nezjistil polohu, proto našeptává dotazy bez bližšího geografického určení.

Tým Vyhledávání

Sdílet na sítích