Máte nový obsah? Dejte o něm hned všem vědět pomocí IndexNow

Martin Kirschner 23. března 2022

Staré přísloví říká, že není nic staršího než včerejší zprávy. A svět internetu vytesal toto moudro do kamene. Respektive do IndexNow. Pokud i vy řešíte, jak aktuální obsah dostat bez zdlouhavých prodlev k širokému publiku, potěší vás následující článek.

Seznam.cz se stává nejrozšířenějším vyhledávačem v českém internetovém prostředí, který implementuje protokol IndexNow.

Pro vyhledávače i pro majitele webových stránek je klíčové do výsledků hledání dostat nový obsah co nejrychleji. I přes značné úsilí obou stran se ovšem stává, že k uživatelům se aktualizovaný obsah prostřednictvím vyhledávače dostane až po neúměrně dlouhé době, a to trvající několik dní nebo i týdnů. To samozřejmě vede ke ztrátě potenciální návštěvnosti, zákazníků i prodejů.

Vyhledávač Seznam.cz se připojuje k novému protokolu IndexNow, který na tento problém cílí. IndexNow byl vytvořen společností Microsoft Bing ve spolupráci s dalšími světovými vyhledávači, aby umožnil webovým stránkám snadno informovat vyhledávače ve stejném momentu, kdy publikují nový obsah, existující obsah aktualizují nebo odstraní. Vyhledávač, informovaný přes IndexNow API, je schopen zaslané URL okamžitě navštívit a případně zaindexovat, což eliminuje největší část zpoždění mezi změnou na webu a jejím promítnutím do výsledků hledání. Součástí protokolu IndexNow je také přeposlání přijatých URL dalším zapojeným vyhledávačům. Pokud tedy web zašle informace o změnách na URL prostřednictvím IndexNow Seznamu, přepošle se tato informace automaticky všem zapojeným vyhledávačům.

Když weby sdělí vyhledávačům, že byl obsah na URL změněn, pomohou tím vyhledávači upřednostnit jejich procházení. Zároveň i omezí rozsah průzkumného procházení, kterým vyhledávače kontrolují, jaký obsah se na webu změnil. Pokud weby používají IndexNow, časem se počet návštěv robota vyhledávače na webech omezí a vyladí se na optimální úroveň. Tím snížíte náklady za provoz webu díky menšímu využití přenosové kapacity a celkově i elektřiny spotřebované na straně webu i na straně vyhledávače.

Jak můžete IndexNow API využít vy?

Vývojáři

Začít informovat Seznam.cz Vyhledávání o změněných URL je velmi snadné. Stačí si připravit klíč a umístit ho do textového souboru se stejným názvem jako je klíč v kořenovém adresáři svého webu. A pak už stačí jen odesílat URL adresy po jedné nebo hromadně pomocí HTTP požadavku, a to ve chvíli, kdy se jejich obsah změní. Například ve tvaru:

https://search.seznam.cz/indexnow?url=zmenena-url&key=vas-klic

Podrobné pokyny najdete v naší nápovědě IndexNow nebo na webu protokolu IndexNow.

Tvůrci obsahu, kteří nejsou vývojáři

Protokol IndexNow používá nebo plánuje použít mnoho platforem pro publikaci obsahu. Pokud publikujete svůj obsah na některé z nich, nemusíte pro využití IndexNow dělat nic víc, než jen zkontrolovat, že je posílání vašeho nového obsahu do vyhledávačů zapnuté.

Do IndexNow jsou zapojené například následující služby:

  • Poskytovatel CDN a dalších služeb podporujících distribuci obsahu Cloudflare
  • Systém pro snadnou publikaci obsahu WordPress pomocí IndexNow pluginu
  • Nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek Duda

Odpovědi na nejčastější otázky

Celkový počet požadavků není omezen, operativně jsou aplikována omezení v případě velkého množství požadavků v jeden okamžik.

IndexNow API zajišťuje pouze předání informace vyhledávači, že se na vložených URL nachází nový obsah, ale nezaručuje reakci vyhledávače na tuto novou informaci. Korektní předání informace vyhledávači přes IndexNow API se pozná podle návratového kódu API HTTP 200 OK.

IndexNow API zajišťuje pouze předání informace vyhledávači, že se na vložených URL nachází nový obsah, ale nezaručuje reakci vyhledávače na tuto novou informaci. Funkce Přidat stránku do hledání zaručuje, že pokud lze vloženou stránku indexovat, bude do indexu zařazena se zpožděním několika minut po požadavku na přidání URL. Zároveň je funkce Přidat stránku do hledání kapacitně omezená denní kvótou na počet přidaných URL.

Ne, stačí notifikovat jeden vyhledávač pomocí IndexNow API, ten s minimálním zpožděním požadavek přepošle na všechny ostatní zapojené vyhledávače.

Martin Kirschner

Product manager senior

Sdílet na sítích