Seznam.cz pomáhá nadaným studentům na startu jejich kariéry

18. března 2022

Naše oddělení vzdělávání má běžně na starost zajišťování tréninků pro naše Seznamáky. Tentokrát se ovšem nabídlo s workshopem pro studenty Provozně ekonomické fakulty na ČZU studující v rámci akreditovaného bakalářského programu Inovativní podnikání alias Tiimiakatemia® Prague. O podrobnější představení tohoto studia náš konzultant Jakub Loula poprosil team coachku Janu Švecovou.

„Tento studijní program je unikátní tím, že přebírá finský vzdělávací přístup a plní požadovaná certifikační kritéria, díky nimž může studijní program užívat označení Tiimiakatemia®. Vzdělávací koncept stojí na třech hlavních pilířích – Training, Reading, Practice (TRP), které studenty transformují v týmové podnikatele (teampreneurs). V rámci studia zakládají studenti v týmech reálné obchodní společnosti, v nichž se učí týmově podnikat (Practice). Znalosti získávají z odborných knih, kterých za tříleté studium přečtou cca 60 (Reading) a v rámci tzv. Training Sessions si sdílí své teoretické znalosti a zkušenosti z praxe (Training). V roce 2021 byl pro zájemce poprvé zahájen tzv. „LÍDRŠIP program“, v rámci něhož usilujeme o rozvoj leadership kultury.“ – Ing. Jana Švecová, Ph.D.

„Během studia v Tiimiakatemia® Prague týmoví podnikatelé vytvářejí týmy, v rámci kterých fungují jako obchodní společnosti. Také během studia pracují na reálných projektech, které sami proaktivně vytvářejí. Tím si vytváří vlastní zákaznickou síť, se kterou komunikují a pro kterou pracují. S každým dalším úspěšně dokončeným projektem se zvyšuje jejich odvaha a sebedůvěra. Projekty tak fungují nejen jako vzdělávací prostředí (pro studium a rozvoj individuálních kompetencí jednotlivce), ale také jako způsob podnikání v týmových společnostech.“

Cílem setkání bylo přiblížit studentům práci našeho obchodního oddělení a představit, jak to u nás chodí. A to formou workshopu zakončeného diskusí s odborníky z obchodního oddělení Seznam.cz.

Na workshopu studenti měli možnost zjistit, jak u nás probíhá poradensko-prodejní proces. A protože dobrý account manager musí mít nejen skvělé teoretické znalosti o prodeji, ale také musí zvládat komunikaci s lidmi, byl dalším tématem networking, a to jak v rovině teoretické, tak i praktické.

Po skončení jsem měl možnost se studenty ještě chvíli diskutovat. A jsem velmi rád, že hodnotili workshop kladně a byli překvapeni tím, jak u nás máme nastavené procesy a jak obchodní oddělení u nás funguje. Jejich velký zájem byl patrný z aktivního zapojení a z množství dotazů, které měli v průběhu celého dne.

Závěrem chci moc poděkovat trenérovi Lukášovi Pirnému za perfektní provedení studentů celým dnem. Kolegyni z HR Šárce Kašparové, která studentům přiblížila, proč je tak skvělé u nás v Seznam.cz pracovat. A kolegům Martinovi Hudačovi a Radkovi Krechlerovi z obchodního oddělení, že si udělali na studenty čas a představili jim zajímavou práci obchodníka.

Věřím, že v budoucnu navážeme dalšími workshopy a kdo ví, třeba se s někým ze studentů potkáme u nás v Seznam.cz. 😊

Za Seznam.cz

Jakub Loula

Sdílet na sítích